doc truyen tranh, danh ba website, sua cua cuon, sua cua cuon,
Nhận và trả hồ sơ tận nơi logo Công ty luật TNHH Đại Việt Bản đồ bên trái web
Ly Hôn
Ly hôn là chấm dứt quan hệ hôn nhân do Tòa án công nhận hoặc quyết định theo yêu cầu của vợ hoặc của chồng hoặc của hai vợ chồng. Tòa án là cơ quan duy nhất có trách nhiệm ra phán quyết chấm dứt quan hệ hôn nhân của vợ chồng. Phán quyết ly hôn của Tòa án thể hiện dưới hai hình thức: Bản án hoặc quyết định. Nếu hai bên vợ chồng thuận tình ly hôn thỏa thuận với nhau giải quyết được tất cả các vấn đề liên quan đế vụ án (về tình cảm, con cái, tài sản, án phí) khi ly hôn thì Toà án công nhận việc ly hôn bằng quyết định. Nếu vợ chồng có mâu thuẫn, tranh chấp thì Tòa án ra phán quyết dưới dạng bản án ly hôn. 

I. Căn cứ ly hôn:

1. Việc ly hôn của hai vợ chồng có thể do vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng yêu cầu Tòa án giải quyết. Để ra Quyết định hoặc Bản án ly hôn của vợ, chồng Tòa án căn cứ vào quy định tại Điều 89 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 căn cứ cho ly hôn:

 “ 1. Tòa án xem xét yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thì Tòa án quyết định cho ly hôn.

2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích xin ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn”.

Và hướng dẫn của Tòa án tối cao tại nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23 tháng 12 năm 2000 của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2000 giải thích về căn cứ để cho ly hôn:

Thứ nhất Tòa tối cao hướng dẫn thực hiện của quy định tại Khoản 1 Điều 89 như sau:

* Được coi là tình trạng của vợ chồng trầm trọng khi:

-Vợ, chồng không thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau như người nào chỉ biết bổn phận người đó, bỏ mặc người vợ hoặc người chồng muốn sống ra sao thì sống, đã được bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, hòa giải nhiều lần.

- Vợ hoặc chồng luôn có hành vi ngược đãi, hành hạ nhau, thường xuyên đánh đập, hoặc có hành vi khác xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của nhau, đã được bà con thân thích của họ của họ hoặc cơ quan, tổ chức, đoàn thể nhắc nhở, hòa giải nhiều lần.

- Vợ chồng không chung thủy với nhau có quan hệ ngoại tình, đã được người vợ hoặc người chồng hoặc bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, khuyên bảo nhưng vẫn tiếp tục có quan hệ ngoại tình;

* Để có cơ sở nhận định đời sống chung của vợ chồng không thể kéo dài được,thì phải căn cứ vào tình trạng hiện tại của vợ chồng đã đến mức trầm trọng. Nếu thực tế cho thấy đã được nhắc nhở, hòa giải nhiều lần,nhưng vẫn tiếp tục có quan hệ ngoại tình hoặc vẫn tiếp tục sống ly thân, bỏ mặc nhau hoặc vẫn tiếp tục có hành vi ngược đãi hành hạ, xúc phạm nhau, thì có căn cứ để nhận định rằng đời sống chung của vợ chồng không thể kéo dài được.

* Mục đích hôn nhân không đạt được là không có tình nghĩa vợ chồng; không bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng; không tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ, chồng; không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chông; không giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển mọi mặt.

Thứ hai: theo quy định tại khoản 2 Điều 89 luật hôn nhân và gia đình năm 2000:

- Người vợ hoặc người chồng đông thời yêu cầu Tòa án tuyên bố người chồng hoặc người vợ của mình mất tích và yêu cầu Tòa án giải quyết cho ly hôn. Trong trường hợp này nếu Tòa án tuyên bố người đó mất tích thì giải quyết cho ly hôn; nếu Tòa án thấy chưa đủ điều kiện tuyên bố người đó mất tích thì bác các yêu cầu của người vợ hoặc người chồng.

- Người vợ hoặc người chồng đã bị Tòa án tuyên bố mất tích theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan. Sau khi bản án của Tòa án tuyên bố người vợ hoặc người chồng mất tích đã có hiệu lực pháp luật thì người chồng hoặc người vợ của người đó có yêu cầu xin ly hôn với người đó. Trong trường hợp này Tòa án giải quyết cho ly hôn.

- Khi Tòa án giải quyết cho ly hôn với người tuyên bố mất tích thì cần chú ý giải quyết việc quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích theo đúng quy định của Pháp luật.

2. Vợ chồng đều có quyền khi yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn. Song để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người vợ và con nhỏ Tại khoản 2 Điều 85 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định về yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn: “ Trong trường hợp người vợ có thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì chồng không có quyền yêu cầu xinly hôn”.  Trường hợp này chỉ hạn chế yêu cầu ly hôn đơn phương của người chồng, Tòa án sẽ giải quyết việc ly hôn nếu người vợ đơn phương hoặc vợ chồng thuận tình ly hôn.

II. Giải quyết việc nuôi con và nghĩa vụ cấp dưỡng:

1. Về nuôi con: Cha, mẹ đều có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng con cái nhất trong trường hợp con chưa thành niên, con đã thành niên tàn tật, con mất năng lực hành vi dân sự.  Cha, mẹ có quyền thỏa thuận việc nuôi dưỡng con cái. Nếu vợ, chồng không thể thỏa thuận được Tòa án sẽ quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào việc người trực tiếp nuôi có tư cách đạo đức tốt có đủ điều kiện cho con phát triển nhưng nếu con từ đủ chín tuổi trở lên phải xem xét nguyện vọng của con. Trong trường hợp con dưới ba sáu tháng tuổi về nguyên tắc sẽ giao cho người mẹ nuôi nếu các bên không có thỏa thuận khác. Quy định này là phù hợp bởi những đứa trẻ dưới ba sáu tháng tuổi cần có sự chăm sóc đặc biệt của người me, vì trong thời gian này người mẹ có điều kiện để chăm sóc tốt cho con. Khi một bên được giao trực tiếp nuôi con bên kia có quyền được thăm nom con và không ai được cản trở việc thăm nom đó. Trong  trường hợp việc thăm nom của cha hoặc mẹ làm cản trở việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Theo quy định tại Điều 93 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định: có quyền thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn khi có căn cứ cho rằng người trực tiếp nuôi con không đảm bảo quyền lợi về mọi mặt cho người con đó phát triển tốt nhất.

2. Về cấp dưỡng:

Việc cấp dưỡng được quy định đối với người không trực tiếp nuôi con đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của cha, mẹ đối với: “ con chưa thành niên, con đã thành niên tàn tật, con mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi sống bản thân” quy định tại Điều 92 Luật hôn nhân gia đình năm 2000. Nghĩa vụ đó của cha, mẹ sẽ đảm bảo cuộc sống và học hành cho con cái và việc cấp dưỡng của người không trực tiếp nuôi con không phụ thuộc vào khả năng kinh tế của họ. Trong trường hợp người trực tiếp nuôi dưỡng con thỏa thuận và không yêu cầu người kia cấp dưỡng cho con khi người đó có đủ điều kiện nuôi con thì cha hoặc mẹ không cấp dưỡng có thể chấp nhận.

Và mức cấp dưỡng cho con phải đảm bảo mức tối thiểu cho việc chi phí nuôi dưỡng và học hành. Như vây, tùy vào từng trường hợp cụ thể để có mức cấp dưỡng phù hợp. Các bên tự thỏa thuận với nhau về phương thức cấp dưỡng có thể thỏa thuận đình kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, một năm một lần. Nếu các bên không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ quyết định phương thức cấp dưỡng định kỳ hàng tháng.

III. Về chia tài sản khi ly hôn

Theo quy định tại  khoản 1 Điều 95 nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn: “ việc chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn là do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó”. Như vậy, các bên có quyền tự thỏa thuận với nhau về phần tài sản, quy định như vậy nhằm hạn chế những tranh chấp của vợ, chồng khi phải ly hôn. Nhiều trường hợp chỉ vì tranh chấp về tài sản mà việc ly hôn của họ trở nên phức tạp, con cái của họ chịu nhiều áp lực hơn.

Tòa án sẽ giải quyết việc chia tài sản chung của các bên khi họ yêu cầu, về nguyên tắc tài sản chung sẽ chia đôi nhưng có xem xét đến hoàn cảnh công sức đóng góp của mỗi bên vào việc duy trì và phát triển tài sản này. Việc chia tài sản phải bảo vệ lợi ích hợp pháp của vợ và các con chưa thành niên, hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi sống mình.

Việc chia tài sản của vợ, chồng có thể chia bằng hiện vật hoặc theo giá trị, vậy bên nào nhận phần hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được nhận thì phải thanh toán cho bên kia phần giá trị chênh lệch.

 Về nghĩa vụ thanh toán: Vợ chồng phải có nghĩa vụ thanh toán khoản nợ chung. Các bên có thể tự thỏa thuận nếu không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ giải quyết. Trường hợp vợ chồng có khoản nợ riêng khi giải quyết Tòa án sẽ xem xét nghĩa vụ của từng người.

Hiện nay, tình trạng ly hôn diễn ra với số lượng lớn nếu như có sự thuận tình của vợ chồng thì việc giải quyết sẽ giải quyết thuận lợi hơn. Song việc ly hôn đơn phương diễn ra nhiều dẫn đến tình trạng không thỏa thuận được về con cái, tài sản đã làm việc ly hôn của vợ chồng trở nên căng thẳng và phức tạp. Để tránh tình trạng tranh chấp xảy ra khi ly hôn bạn có thể liên hệ đến … công ty chúng tôi để được tư vấn bởi các Luật sư có kinh nghiệm sẽ giúp bạn có giải pháp tối ưu, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bạn khi ly hôn.

Xem thêm:

 1. Mẫu đơn thuận tình ly hôn 
 2. Mẫu đơn đơn phương ly hôn 
 3. Quyền nuôi con khi ly hôn
 4. Tài sản chung của vợ chồng
 5. Tài sản riêng của vợ chồng
 6. Chia tài sản khi ly hôn
 7. Án phí

Khi thực hiện dịch vụ của Luật Đại Việt Quý khách hàng sẽ được:

- Giảm 10% giá trị hợp đồng khi thực hiện các dịch vụ, nếu khách hàng liên hệ từ  website của công ty.

- Tư vấn miễn phí qua hotline:0933.668.1660933.668.166 , email, yahoo messenger.

Để được tư vấn cụ thể liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT-VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠI VIỆT

Địa chỉ : Số 335 Phố Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Tel: (04)37478888(04)37478888 Fax: (04)37473966

Hot-line: 0933.668.1660933.668.166

Tổng đài tư vấn:1088-4-4 / 1088-4-5

Email: info@luatdaiviet.vn

Website:www.luatdaiviet.vn

Tham khảo các bài viết tư vấn báo dân trí của các luật sư:

(Dân trí)-Thủ tục chấm dứt hợp đồng do hết tuổi lao động - Thủ tục thành lập công ty cổ phần

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty TNHH - Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục mua bán, sát nhập doanh nghiệp - Thủ tục đơn phương xin ly hôn

(Dân trí)- Điều kiện việt kiều được mua nhà Việt Nam - Thủ tục giải thể doanh nghiệp

(Dân trí)- Thủ tục tặng, cho tài sản cho người thân -Thủ tục ly hôn với người nước ngoài

(Dân trí)- Điều kiện thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài -Thời hiệu khởi kiện về chia di sản thừa kế

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần - Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các doanh nghiệp Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần -Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

(Dân trí)-Thủ tục làm giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại -Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần - Chia tách thửa đất phải đảm bảo đủ các điều kiện nào?

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi tên công ty Trách nhiệm hữu hạn - Quyền chia thừa kế nhà đất

(Dân trí)-Thủ tục hủy bỏ hợp đồng công chứng - Quy định về trường hợp mất năng lực hành vi dân sự

Liên kết Xem thêm + trao đổi:

Là một trong những Công ty luật có đội ngũ Luật sư đông đảo và hoạt động trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi tư vấn và tham gia với vai trò luật sư, người đại diện khi khách hàng Ly hôn tư vấn các vấn đề liên quan tới  thủ tục ly hôn - ly hôn đơn phương Tranh chấp quyền nuôi con -  Phân chia tài sản, Chúng tôi tham gia hoà giải và tư vấn.

Lĩnh vực đất đai, chúng tôi có các hoạt động tư vấn như:sang tên sổ đỏ , tư vấn luật đất đai ngoài ra lĩnh vực lao động, chúng tôi có các bài viết tư vấn luật lao động trên các phương tiện báo, website..

Lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư, chúng tôi có các luật sư giỏi tham gia Tư vấn đầu tư , tư vấn đầu tư nước ngoài tại việt nam là một hoạt động thu hút nguồn vốn đầu tư, vì vậy việc tư vấn tốt sẽ mang lại nhiều giá trị tư vấn luật đầu tư

Dịch thuật là một hoạt động bao gồm việc luận giải ý nghĩa của một đoạn văn trong một ngôn ngữ nào đó - văn nguồn - và chuyển sang một ngôn ngữ khác,  Dịch thuật công chứng.

Họ và tên
Email
Nội dung
Mã xác nhận
Các tin cũ hơn:
Web link
Đội ngũ luật sư, Công chứng viên
 • Luật Sư Nguyễn Thiều Dương
 • Luật Sư Phạm Xuân Dương
 • Công chứng viên Trần Thị Thúy Hằng
 • Công chứng viên Nguyễn Đăng Đính
 • Công chứng viên Trịnh Thị Phương Thanh
 • Luật sư Vũ Hải Lý
 • Công chứng viên Ngô Thị Vân