Nhận và trả hồ sơ tận nơi logo Công ty luật TNHH Đại Việt Bản đồ bên trái web
Công chứng bản sao có nhanh không?
Công chứng bản sao là dịch vụ công chứng phổ biến nhất hiện nay. Vậy công chứng bản sao có nhanh không? Công chứng bản sao cần lưu ý gì? Bạn hãy cùng tìm hiểu nhanh về dịch vụ công chứng này qua bài viết dưới đây nhé.

1. Bản sao bao gồm những giấy tờ nào?

Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP đã quy định: bản sao là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc. Cũng theo văn bản này, bản sao bao gồm có 3 loại: bản sao, bản sao chứng thực và bản sao được cấp từ sổ gốc.

Bản photo từ bản chính (chưa chứng thực) cũng là một dạng photo từ bản sao. Bản photo cần phải được công chứng bản sao để chứng thực là đúng với bản chính. 

2. Trình tự thực hiện công chứng bản sao tại văn phòng công chứng

a. Hồ sơ chuẩn bị

- Bản chính giấy tờ, văn bản.

- Bản sao cần chứng thực (nếu có).

b. Thủ tục thực hiện công chứng bản sao:

- Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính đủ hồ sơ để chứng thực.

Lưu ý: Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì văn phòng công chứng tiến hành chụp từ bản chính để công chứng sao y, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp.

- Người thực hiện chứng thực kiểm tra, đối chiếu, nếu nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính không thuộc các trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao thì thực hiện công chứng như sau:

+ Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định;

+ Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

- Người chứng thực trả kết quả chứng thực cho người yêu cầu công chứng.

Thủ tục công chứng bản sao rất đơn giản, trên thực tế, thường diễn ra nhanh gọn từ 5 - 15 phút. Với trường hợp cần công chứng bản sao trong quá trình giải quyết các thủ tục công chứng khác, công chứng viên tại văn phòng sẽ hỗ trợ thực hiện và có hướng dẫn cụ thể. 

Trên đây là một số thông tin về dịch vụ công chứng bản sao. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp đến Văn phòng công chứng Trần Hằng để được giải đáp cụ thể.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN HẰNG

Địa chỉ: Số 9, phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (024) 3747.8888

Hotline: 0933.668.166 hoặc 096.296.0688

Email: info@luatdaiviet.vn

Website: www.luatdaiviet.vn

1. Bản sao bao gồm những giấy tờ nào?

Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP đã quy định: bản sao là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc. Cũng theo văn bản này, bản sao bao gồm có 3 loại: bản sao, bản sao chứng thực và bản sao được cấp từ sổ gốc.

Bản photo từ bản chính (chưa chứng thực) cũng là một dạng photo từ bản sao. Bản photo cần phải được công chứng bản sao để chứng thực là đúng với bản chính. 

2. Trình tự thực hiện công chứng bản sao tại văn phòng công chứng

a. Hồ sơ chuẩn bị: 

- Bản chính giấy tờ, văn bản.

- Bản sao cần chứng thực (nếu có).

b. Thủ tục thực hiện công chứng bản sao:

- Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính đủ hồ sơ để chứng thực.

Lưu ý:  Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì văn phòng công chứng tiến hành chụp từ bản chính để công chứng sao y, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp.

- Người thực hiện chứng thực kiểm tra, đối chiếu, nếu nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính không thuộc các trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao thì thực hiện công chứng như sau:

+ Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định;

+ Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

- Người chứng thực trả kết quả chứng thực cho người yêu cầu công chứng.

Thủ tục công chứng bản sao rất đơn giản, trên thực tế, thường diễn ra nhanh gọn từ 5 - 15 phút. Với trường hợp cần công chứng bản sao trong quá trình giải quyết các thủ tục công chứng khác, công chứng viên tại văn phòng sẽ hỗ trợ thực hiện và có hướng dẫn cụ thể. 

Trên đây là một số thông tin về dịch vụ công chứng bản sao. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp đến Văn phòng công chứng Trần Hằng để được giải đáp cụ thể.


VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN HẰNG


Địa chỉ: Số 9, phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.


Tel: (024) 3747.8888


Hotline: 0933.668.166 hoặc 096.296.0688


Email: info@luatdaiviet.vn


Website: www.luatdaiviet.vn

chứng bản sao có nhanh không?

Công chứng bản sao là dịch vụ công chứng phổ biến nhất hiện nay. Vậy công chứng bản sao có nhanh không? Công chứng bản sao cần lưu ý gì? Bạn hãy cùng tìm hiểu nhanh về dịch vụ công chứng này qua bài viết dưới đây nhé.

1. Bản sao bao gồm những giấy tờ nào?

Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP đã quy định: bản sao là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc. Cũng theo văn bản này, bản sao bao gồm có 3 loại: bản sao, bản sao chứng thực và bản sao được cấp từ sổ gốc.

Bản photo từ bản chính (chưa chứng thực) cũng là một dạng photo từ bản sao. Bản photo cần phải được công chứng bản sao để chứng thực là đúng với bản chính. 

2. Trình tự thực hiện công chứng bản sao tại văn phòng công chứng

a. Hồ sơ chuẩn bị: 

- Bản chính giấy tờ, văn bản.

- Bản sao cần chứng thực (nếu có).

b. Thủ tục thực hiện công chứng bản sao:

- Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính đủ hồ sơ để chứng thực.

Lưu ý:  Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì văn phòng công chứng tiến hành chụp từ bản chính để công chứng sao y, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp.

- Người thực hiện chứng thực kiểm tra, đối chiếu, nếu nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính không thuộc các trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao thì thực hiện công chứng như sau:

+ Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định;

+ Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

- Người chứng thực trả kết quả chứng thực cho người yêu cầu công chứng.

Thủ tục công chứng bản sao rất đơn giản, trên thực tế, thường diễn ra nhanh gọn từ 5 - 15 phút. Với trường hợp cần công chứng bản sao trong quá trình giải quyết các thủ tục công chứng khác, công chứng viên tại văn phòng sẽ hỗ trợ thực hiện và có hướng dẫn cụ thể. 

Trên đây là một số thông tin về dịch vụ công chứng bản sao. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp đến Văn phòng công chứng Trần Hằng để được giải đáp cụ thể.


VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN HẰNG


Địa chỉ: Số 9, phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.


Tel: (024) 3747.8888


Hotline: 0933.668.166 hoặc 096.296.0688


Email: info@luatdaiviet.vn


Website: www.luatdaiviet.vn

nnnnCông chứng bản sao là dịch vụ công chứng phổ biến nhất hiện nay. Vậy công chứng bản sao có nhanh không? Công chứng bản sao cần lưu ý gì? Bạn hãy cùng tìm hiểu nhanh về dịch vụ công chứng này qua bài viết dưới đây nhé.

1. Bản sao bao gồm những giấy tờ nào?

Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP đã quy định: bản sao là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc. Cũng theo văn bản này, bản sao bao gồm có 3 loại: bản sao, bản sao chứng thực và bản sao được cấp từ sổ gốc.

Bản photo từ bản chính (chưa chứng thực) cũng là một dạng photo từ bản sao. Bản photo cần phải được công chứng bản sao để chứng thực là đúng với bản chính. 

2. Trình tự thực hiện công chứng bản sao tại văn phòng công chứng

a. Hồ sơ chuẩn bị: 

- Bản chính giấy tờ, văn bản.

- Bản sao cần chứng thực (nếu có).

b. Thủ tục thực hiện công chứng bản sao:

- Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính đủ hồ sơ để chứng thực.

Lưu ý:  Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì văn phòng công chứng tiến hành chụp từ bản chính để công chứng sao y, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp.

- Người thực hiện chứng thực kiểm tra, đối chiếu, nếu nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính không thuộc các trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao thì thực hiện công chứng như sau:

+ Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định;

+ Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

- Người chứng thực trả kết quả chứng thực cho người yêu cầu công chứng.

Thủ tục công chứng bản sao rất đơn giản, trên thực tế, thường diễn ra nhanh gọn từ 5 - 15 phút. Với trường hợp cần công chứng bản sao trong quá trình giải quyết các thủ tục công chứng khác, công chứng viên tại văn phòng sẽ hỗ trợ thực hiện và có hướng dẫn cụ thể. 

Trên đây là một số thông tin về dịch vụ công chứng bản sao. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp đến Văn phòng công chứng Trần Hằng để được giải đáp cụ thể.


VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN HẰNG


Địa chỉ: Số 9, phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.


Tel: (024) 3747.8888


Hotline: 0933.668.166 hoặc 096.296.0688


Email: info@luatdaiviet.vn


Website: www.luatdaiviet.vn

Công chứng bản sao có nhanh không?

Công chứng bản sao là dịch vụ công chứng phổ biến nhất hiện nay. Vậy công chứng bản sao có nhanh không? Công chứng bản sao cần lưu ý gì? Bạn hãy cùng tìm hiểu nhanh về dịch vụ công chứng này qua bài viết dưới đây nhé.

1. Bản sao bao gồm những giấy tờ nào?

Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP đã quy định: bản sao là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc. Cũng theo văn bản này, bản sao bao gồm có 3 loại: bản sao, bản sao chứng thực và bản sao được cấp từ sổ gốc.

Bản photo từ bản chính (chưa chứng thực) cũng là một dạng photo từ bản sao. Bản photo cần phải được công chứng bản sao để chứng thực là đúng với bản chính. 

2. Trình tự thực hiện công chứng bản sao tại văn phòng công chứng

a. Hồ sơ chuẩn bị: 

- Bản chính giấy tờ, văn bản.

- Bản sao cần chứng thực (nếu có).

b. Thủ tục thực hiện công chứng bản sao:

- Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính đủ hồ sơ để chứng thực.

Lưu ý:  Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì văn phòng công chứng tiến hành chụp từ bản chính để công chứng sao y, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp.

- Người thực hiện chứng thực kiểm tra, đối chiếu, nếu nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính không thuộc các trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao thì thực hiện công chứng như sau:

+ Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định;

+ Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

- Người chứng thực trả kết quả chứng thực cho người yêu cầu công chứng.

Thủ tục công chứng bản sao rất đơn giản, trên thực tế, thường diễn ra nhanh gọn từ 5 - 15 phút. Với trường hợp cần công chứng bản sao trong quá trình giải quyết các thủ tục công chứng khác, công chứng viên tại văn phòng sẽ hỗ trợ thực hiện và có hướng dẫn cụ thể. 

Trên đây là một số thông tin về dịch vụ công chứng bản sao. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp đến Văn phòng công chứng Trần Hằng để được giải đáp cụ thể.


VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN HẰNG


Địa chỉ: Số 9, phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.


Tel: (024) 3747.8888


Hotline: 0933.668.166 hoặc 096.296.0688


Email: info@luatdaiviet.vn


Website: www.luatdaiviet.vn


Công chứng bản sao có nhanh không?

Công chứng bản sao là dịch vụ công chứng phổ biến nhất hiện nay. Vậy công chứng bản sao có nhanh không? Công chứng bản sao cần lưu ý gì? Bạn hãy cùng tìm hiểu nhanh về dịch vụ công chứng này qua bài viết dưới đây nhé.

1. Bản sao bao gồm những giấy tờ nào?

Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP đã quy định: bản sao là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc. Cũng theo văn bản này, bản sao bao gồm có 3 loại: bản sao, bản sao chứng thực và bản sao được cấp từ sổ gốc.

Bản photo từ bản chính (chưa chứng thực) cũng là một dạng photo từ bản sao. Bản photo cần phải được công chứng bản sao để chứng thực là đúng với bản chính. 

2. Trình tự thực hiện công chứng bản sao tại văn phòng công chứng

a. Hồ sơ chuẩn bị: 

- Bản chính giấy tờ, văn bản.

- Bản sao cần chứng thực (nếu có).

b. Thủ tục thực hiện công chứng bản sao:

- Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính đủ hồ sơ để chứng thực.

Lưu ý:  Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì văn phòng công chứng tiến hành chụp từ bản chính để công chứng sao y, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp.

- Người thực hiện chứng thực kiểm tra, đối chiếu, nếu nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính không thuộc các trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao thì thực hiện công chứng như sau:

+ Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định;

+ Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

- Người chứng thực trả kết quả chứng thực cho người yêu cầu công chứng.

Thủ tục công chứng bản sao rất đơn giản, trên thực tế, thường diễn ra nhanh gọn từ 5 - 15 phút. Với trường hợp cần công chứng bản sao trong quá trình giải quyết các thủ tục công chứng khác, công chứng viên tại văn phòng sẽ hỗ trợ thực hiện và có hướng dẫn cụ thể. 

Trên đây là một số thông tin về dịch vụ công chứng bản sao. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp đến Văn phòng công chứng Trần Hằng để được giải đáp cụ thể.


VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN HẰNG


Địa chỉ: Số 9, phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.


Tel: (024) 3747.8888


Hotline: 0933.668.166 hoặc 096.296.0688


Email: info@luatdaiviet.vn


Website: www.luatdaiviet.vn

Họ và tên
Email
Nội dung
Mã xác nhận
Web link
Đội ngũ luật sư, Công chứng viên
  • Luật Sư Nguyễn Thiều Dương
  • Luật Sư Phạm Xuân Dương
  • Công chứng viên Trần Thị Thúy Hằng
  • Công chứng viên Nguyễn Đăng Đính
  • Công chứng viên Trịnh Thị Phương Thanh
  • Luật sư Vũ Hải Lý
  • Công chứng viên Ngô Thị Vân