Nhận và trả hồ sơ tận nơi logo Công ty luật TNHH Đại Việt Bản đồ bên trái web
DỊCH VỤ LUẬT SƯ – CÔNG CHỨNG
Sau gần 10 năm hoạt động, hiện nay, với khả năng, kinh nghiệm và năng lực làm việc của các luật sư, công chứng viên và chuyên viên pháp lý, Daiviet Group đã và sẽ tiếp tục tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng những lĩnh vực sau: - Công chứng và các dịch vụ liên quan đến công chứng; - Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng, tư vấn pháp lý, đại diện khách hàng ngoài tố tụng và dịch vụ pháp lý có liên quan khác.

1.         Công chứng

Cho đến thời điểm này, VPCC đã trở thành một trong những văn phòng công chứng uy tín hàng đầu tại Việt Nam với các hoạt động công chứng sau:

 Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản;

 • Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng/tặng cho nhà, đất;
 • Hợp đồng thế chấp/góp vốn bằng quyền sử dụng đất;
 • Hợp đồng cho thuê/cho mượn nhà ở;
 • Hợp đồng ủy quyền/giấy ủy quyền;
 • Hợp đồng mua bán ô tô, xe máy và các phương tiện giao thông khác;
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần/cổ phiếu;
 • Hợp đồng hợp tác liên doanh/hợp đồng khác trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại;
 • Di chúc, văn bản khai nhận di sản thừa kế, văn bản từ chối nhận di sản thừa kế;
 • Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng, văn bản thỏa thuận đồng sở hữu, Văn bản thỏa thuận khác;
 • Các hợp đồng, giao dịch khác theo yêu cầu của khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật và không trái đạo đức xã hội 

2.         Đầu tư nước ngoài

Daiviet Group cung cấp dịch vụ tư vấn và trợ giúp pháp lý từ A đến Z cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  bao gồm các dịch vụ: điều tra thị trường, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Hợp đồng liên doanh/Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh, Điều lệ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, làm thủ tục xin cấp phép đầu tư và các dịch vụ sau giấy phép như các thủ tục hành chính: đăng ký con dấu, đăng ký mã số thuế, mã số XNK, đăng ký chế độ kế toán, đăng ký bộ máy quản lý, xin ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế, xuất/nhập khẩu, lao động, đất đai...

3.         Cơ cấu lại và quản lý doanh nghiệp

Các dịch vụ chuyên nghiệp của Daiviet Group trong lĩnh vực này thường liên quan đến các vấn đề như tăng vốn, giảm vốn, chuyển nhượng vốn; chuyển đổi hình thức hoạt động, sát nhập công ty, cổ phần hoá, giải thể cơ cấu lại nhân sự.... Các dịch vụ liên quan sẽ được cung cấp dưới hình thức cung cấp ý kiến pháp lý, giải pháp cho quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục hành chính cho việc thay đổi giấy phép đầu tư; cung cấp ý kiến tư vấn liên quan đến hoạt động quản lý doanh nghiệp bao gồm cả việc soạn thảo các văn bản Quy chế quản lý như: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban điều hành, Ban Kiểm soát; Quy chế quản lý tài chính doanh nghiệp và/hoặc các quy chế hoạt động riêng của doanh nghiệp theo yêu cầu.

4.         Tư vấn cho doanh nghiệp về các ưu đãi đầu tư:

 Theo sát và nắm vững các chính sách của Nhà nước Việt Nam theo các quy định pháp luật hiện hành và các Hiệp định song phương và đa phương ký giữa Việt nam và các nước, liên quan đến khuyến khích và bảo đảm đầu tư, Daiviet Group có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn ưu đãi đầu tư với lợi ích cao nhất:

 • Tư vấn về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân…
 • Lập Hồ sơ và làm các thủ tục xin hưởng mức thuế ưu đãi, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế…;
 • Lập Hồ sơ và làm các thủ tục xin hoàn thuế đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu, thuế Giá trị gia tăng…
 • Tư vấn chính sách ưu đãi về tiền thuê đất cho doanh nghiệp
 • Lập Hồ sơ và làm các thủ tục xin miễn giảm tiền thuê đất, giảm đơn giá tiền thuê đất.
 • Các công việc khác có liên quan…

5.         Tư vấn các vấn đề liên quan đến lao động

 • Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý cũng như tránh được những xung đột lao động có thể xảy ra trong công ty, Daiviet Group có thể tư vấn cho khách hàng trong các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty. Các dịch vụ của Daiviet Group bao gồm:

- Soạn thảo và/hoặc xem xét, sửa đổi các Nội quy lao động, Thoả ước Lao động Tập thể nhằm đảm bảo các quy định đó tuân thủ theo pháp luật.

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến thành lập Công đoàn

- Trợ giúp doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lao động, ký kết hợp đồng lao động, quản lý nhân sự và thanh toán tiền lương...

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến kỷ luật/sa thải người lao động, chấm dứt Hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp thôi việc/mất việc, cơ cấu thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động và cán bộ quản lý công ty, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, các điều kiện lao động, giấy phép lao động cho người nước ngoài...

- Tư vấn hỗ trợ trong lĩnh vực xuất khẩu lao động…

 • Trong trường hợp xảy ra các tranh chấp lao động, Daiviet Group có thể cung cấp cho các khách hàng các biện pháp giải quyết hiệu quả nhất thông qua quá trình đàm phán hoặc khởi kiện ra tòa nếu cần thiết.

6.         Tư vấn các thủ tục xuất nhập khẩu:

Daiviet Group sẽ cung cấp cho khách hàng các tư vấn liên quan đến:

 • Các thủ tục xuất nhập khẩu
 • Chính sách thuế của Việt nam trong xuất và nhập khẩu hàng hoá sang thị trường Châu âu, các nước Asean, thị trường Hoa Kỳ….
 • Lập Hồ sơ và làm thủ tục xin Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá để hưởng thuế xuất trong khuôn khổ Hiệp định ưu đãi thuế quan trong phạm vi Asean, thị trường Châu âu, Hoa Kỳ…
 • Các vấn đề liên quan khác…

7.         Tư vấn Hợp đồng:

Daiviet Group có thể tư vấn tất cả các loại hợp đồng nhằm bảo vệ quyền lợi cao nhất của khách hàng, cụ thể:

 • Soạn thảo hoặc trợ giúp khách hàng soạn thảo các Hợp đồng dân sự, kinh tế, thương mại, Hợp đồng mua bán ngoại thương…
 • Xem xét tính pháp lý của các loại Hợp đồng dân sự, thương mại, kinh tế, Hợp đồng mua bán ngoại thương do khách hàng ký kết với đối tác khác;
 • Đại diện hoặc cùng khách hàng tham gia đàm phán các Hợp đồng với đối tác khác;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp trong các giao dịch Hợp đồng của khách hàng với đối tác…

8.         Tài chính và ngân hàng

 • Daiviet Group sẽ cung cấp các kiến pháp lý và giải pháp thực tiễn cho các khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài các ngân hàng, các công ty thuê mua tài chính và các tổ chức tín dụng khác liên quan đến các hợp đồng vay, ngoại hối, chuyển lợi nhuận, tính thuế và các giao dịch tài chính ngân hàng khác.
 • Đối với các hợp đồng vay nuớc ngoài, các dịch vụ của Daiviet Group bao gồm:

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến hợp đồng vay nước ngoài

- Tham gia với tư cách là luật sư độc lập cung cấp Bản ý kiến pháp lý để bảo đảm hợp đồng vay tuân thủ các quy định của pháp luật theo yêu cầu của Bên cho vay

- Đăng ký hợp đồng vay với Ngân hàng nhà nước Việt Nam và/hoặc các chi nhánh ở các tỉnh

 • Đối với các hợp đồng vay trong nước, các dịch vụ của Daiviet Group gồm:

-  Soạn thảo và/hoặc xem xét tính pháp lý của các điều khoản trong Hợp đồng vay;

- Tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến hợp đồng vay với Ngân hàng theo yêu cầu và nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng

 • Đối với việc đăng ký giao dịch bảo đảm

- Đăng ký thế chấp máy bay;

-  Soạn thảo các tài liệu tín dụng và đăng ký thế chấp tài sản bảo đảm khoản vay ngân hàng;

9.         Tư vấn đấu thầu:

Daiviet Group sẽ tư vấn cho khách hàng trong đấu thầu quốc tế hoặc đấu thầu trong nước, bao gồm nhưng không giới hạn ở những công việc sau đây:

 • Trường hợp khách hàng là chủ dự án:

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến điều kiện, hình thức và thủ tục đấu thầu;

- Tư vấn Chuẩn bị các tài liệu pháp lý, soạn thảo hồ sơ mời thầu;

- Tư vấn lập kế hoạch trong tham gia đấu thầu;

- Tư vấn thẩm định Hồ sơ năng lực, Hồ sơ đấu thầu;

- Tư vấn đàm phán, ký kết Hợp đồng với nhà thầu sau khi có kết quả đấu thầu

 • Trường hợp khách hàng là nhà thầu

- Tư vấn và xin Giấy phép nhà thầu;

- Tư vấn lựa chọn đối tác tham gia đấu thầu; đàm phán liên danh với đối tác tham gia đấu thầu

- Tư vấn và/hoặc Lập Hồ sơ tham gia đấu thầu đảm bảo tính pháp lý và đầy đủ của nội dung Hồ sơ thầu

10.       Tư vấn các vấn đề liên quan đến đất đai

Daiviet Group sẽ tư vấn cho khách hàng trong và ngoài nước các vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai tại Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn ở những công việc sau đây:

 • Tư vấn và hỗ trợ trong việc lập báo cáo về thị trường bất động sản tại Việt Nam, báo cáo về môi trường pháp lý liên quan tới quy hoạch đô thị;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc góp vốn bằng quyền sử đất; lựa chọn hình thức sử dụng đất;
 • Tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý, soạn thảo hồ sơ liên quan đến việc ký hợp đồng thuê đất, thanh lý hợp đồng thuê đất.
 • Tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý, soạn thảo hồ sơ, hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý để  xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Tư vấn chuẩn bị các tài liệu pháp lý, soạn thảo hồ sơ hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý xin gia hạn thời hạn sử dụng đất;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới các dự án xây dựng, kinh doanh bất động sản (xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, quy hoạch đô thị, đường giao thông…).

11.       Chuyển giao công nghệ, li-xăng và đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

Với tư cách là một trong những công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực này, Daiviet Group có thể trợ giúp khách hàng của Daiviet Group trong các dịch vụ về chuyển giao công nghệ như sau:

 • Tư vấn về hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng để đảm bảo cho các hợp đồng đó tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam
 • Soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng theo yêu cầu của khách hàng
 • Thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc đăng ký và/hoặc phê chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng.
 • Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá trong nước và đăng ký ra nước ngoài…

 

12.       Giải quyết tranh chấp và hỗ trợ thi hành án tại Việt Nam

 

 • Cho dù các tranh chấp kinh kế được giải quyết thông qua sự thoả thuận giữa các bên, trọng tài hay thủ tục tố tụng toà án, Daiviet Group luôn giúp khách hàng hướng tới giải pháp hiệu quả và chi phí thấp nhất. Với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, các luật sư chuyên nghiệp của Daiviet Group sẽ luôn làm hết sức mình để bảo vệ quyền lợi của khách hàng liên quan đến các vấn đề sau:

- Tranh chấp liên quan đến các loại hợp đồng dân sự, kinh tế, thương mại, Hợp đồng chuyển giao công nghệ;

- Tranh chấp lao động;

- Tranh chấp hành chính;

- Tranh chấp liên quan đến vi phạm nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp

- Tranh chấp liên quan đến các hành vi cạnh tranh không lành mạnh…;

- Tranh chấp liên quan đến kinh doanh thương mại khác.

 • Ngoài hoạt động hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp, Daiviet Group còn hỗ trợ khách hàng thi hành án tại Việt Nam.

13.       Thu hồi nợ

Dịch vụ này sẽ được thực hiện theo một hệ thống các biện pháp khác nhau như đàm phán, gây sức ép từ nhiều phía với mục đích đạt hiệu quả cao nhất cho khách hàng. Trường hợp không đạt kết quả thông qua thương lượng thì tiến hành đưa ra giải quyết tại toà án.

14.       Các dịch vụ khác

 • Chuẩn bị và kiểm tra tính pháp lý của Hợp đồng thương mại, hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh tế…
 • Dịch thuật các loại  văn bản pháp lý, tài liệu cần thiết cho hoạt động đầu tư  như các hợp đồng thuê, hợp đồng thương mại, kinh tế, hợp đồng chuyển giao công nghệ từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh và ngược lại và xác nhận tính chính xác của bản dịch;
 • Chuẩn bị bản tóm tắt hàng tháng các văn bản pháp lý và chính sách mới được ban hành của Việt nam và cung cấp cho các khách hàng với các thông tin cập nhật và hữu ích và cung cấp các bình luận về các tài liệu đó;
 • Các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của doanh nghiệp…

Các dịch vụ được cung cấp dựa trên cơ sở hợp đồng dịch vụ pháp lý thường xuyên hoặc các hợp đồng riêng biệt tùy theo từng vụ việc cụ thể.

Tham khảo các bài viết tư vấn báo dân trí của các luật sư:

(Dân trí)-Thủ tục chấm dứt hợp đồng do hết tuổi lao động - Thủ tục thành lập công ty cổ phần

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty TNHH - Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục mua bán, sát nhập doanh nghiệp - Thủ tục đơn phương xin ly hôn

(Dân trí)- Điều kiện việt kiều được mua nhà Việt Nam - Thủ tục giải thể doanh nghiệp

(Dân trí)- Thủ tục tặng, cho tài sản cho người thân -Thủ tục ly hôn với người nước ngoài

(Dân trí)- Điều kiện thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài -Thời hiệu khởi kiện về chia di sản thừa kế

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần - Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các doanh nghiệp Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần -Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

(Dân trí)-Thủ tục làm giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại -Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần - Chia tách thửa đất phải đảm bảo đủ các điều kiện nào?

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi tên công ty Trách nhiệm hữu hạn - Quyền chia thừa kế nhà đất

(Dân trí)-Thủ tục hủy bỏ hợp đồng công chứng - Quy định về trường hợp mất năng lực hành vi dân sự

Liên kết Xem thêm + trao đổi:

Là một trong những Công ty luật có đội ngũ Luật sư đông đảo và hoạt động trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi tư vấn và tham gia với vai trò luật sư, người đại diện khi khách hàng Ly hôn tư vấn các vấn đề liên quan tới  thủ tục ly hôn - ly hôn đơn phương Tranh chấp quyền nuôi con -  Phân chia tài sản, Chúng tôi tham gia hoà giải và tư vấn.

Lĩnh vực đất đai, chúng tôi có các hoạt động tư vấn như:sang tên sổ đỏ , tư vấn luật đất đai ngoài ra lĩnh vực lao động, chúng tôi có các bài viết tư vấn luật lao động trên các phương tiện báo, website..

Lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư, chúng tôi có các luật sư giỏi tham gia Tư vấn đầu tư , tư vấn đầu tư nước ngoài tại việt nam là một hoạt động thu hút nguồn vốn đầu tư, vì vậy việc tư vấn tốt sẽ mang lại nhiều giá trị tư vấn luật đầu tư

Dịch thuật là một hoạt động bao gồm việc luận giải ý nghĩa của một đoạn văn trong một ngôn ngữ nào đó - văn nguồn - và chuyển sang một ngôn ngữ khác,  Dịch thuật công chứng.

Họ và tên
Email
Nội dung
Mã xác nhận
Các tin cũ hơn:
Web link
Đội ngũ luật sư, Công chứng viên
 • Luật Sư Nguyễn Thiều Dương
 • Luật Sư Phạm Xuân Dương
 • Công chứng viên Trần Thị Thúy Hằng
 • Công chứng viên Nguyễn Đăng Đính
 • Công chứng viên Trịnh Thị Phương Thanh
 • Luật sư Vũ Hải Lý
 • Công chứng viên Ngô Thị Vân