Nhận và trả hồ sơ tận nơi logo Công ty luật TNHH Đại Việt Bản đồ bên trái web
Bản quyền tác giả và cách thức đăng ký
Vậy như nào là quyền tác giả? Cách thức đăng ký bản quyền tác giả? Với những hành vi vi phạm bản quyền tác giả sẽ bị xử lý như thế nào?

Cục Bản quyền tác giả luôn bảo vệ quyền và lợi ích của người sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật. Những người đã và đang tạo ra các tác phẩm nghệ thuật của mình đều được cung cấp quyền sở hữu, quyền tác giả. Vậy như nào là quyền tác giả? Với những hành vi vi phạm bản quyền tác giả sẽ bị xử lý như thế nào?

1. Quyền tác giả là gì? 

Theo Luật Sở hữu trí tuệ, Quyền tác giả là quyền của các cá nhân, tổ chức đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khâu, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm tạo hành và mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm kiến trúc, phẩm mềm máy tính…..

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký. 

Mặc dù không phải là yêu cầu bắt buộc để được thụ hưởng quyền, nhưng đăng ký quyền tác giả với Cục Bản quyền tác giả – văn học nghệ thuật sẽ mang lại thuận lợi cho người được ghi nhận là tác giả / chủ sở hữu khi có tranh chấp xảy ra.

Chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại Điều 36 của Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm:

- Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra sản phẩm vả chủ sở hữu quyền tác giả.

- Tổ chức, cá nhân Việt Nam.

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định tại Việt Nam.

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam.

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo “Điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên” (Điều 27).

2. Đăng ký bản quyền tác giả 

Đăng ký bản quyền tác giả hay còn gọi là bảo hộ bản quyền tác giả là đảm bảo cho những người sáng tạo ra tác phẩm chống lại các hành vi sử dụng trái phép tác phẩm. Như ăn trộm, sao chép, lạm dụng tác phẩm, sử dụng tác phẩm với mục đích kinh doanh …

Việc đăng ký bản quyền tác giả đồng thời chứng minh, công nhận tài năng, công sức của người sáng tạo. Tác phẩm vì thế cũng có giá trị hơn rất nhiều, và được công nhận là tài sản riêng, độc quyền của người sáng tạo.

Đăng ký bản quyền tác giả được thực hiện ở Cục bản quyền tác giả. Những tác phẩm đã đăng ký bản quyền có quyền và nghĩa vụ riêng. Người muốn sử dụng tác phẩm tác phẩm đã đăng ký bản quyền phải được sự cho phép, đồng ý của tác giả. Song nếu cố tình vi phạm bản quyền sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Đơn đăng ký bản quyền tác giả

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả.

Đơn đăng ký quyền tác giả bao gồm:

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả (tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.)

Bộ Văn hóa - Thông tin quy định mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả;

- Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;

- Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

- Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

- Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả.

4. Công việc thực hiện bởi Luật Đại Việt

- Quý khách hàng cung cấp thông tin cho Luật Đại Việt theo yêu cầu.

- Luật Đại Việt soạn thảo hồ sơ và chuyển khách hàng kiểm tra thông tin, in ký theo hướng dẫn.

- Luật Đại Việt đại diện nộp hồ sơ tại Cục bản quyền tác giả, nhận kết quả và trả cho khách hàng theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng dịch vụ giữa hai bên.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp đến Văn phòng công chứng Đại Việt (nay là Văn phòng công chứng Trần Hằng) /Công ty luật TNHH Đại Việt để được giải đáp cụ thể.

 

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT-

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN HẰNG

Địa chỉ : Số 28 Phố Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội

Tel: (04)37478888 Fax: (04)37473966

Hot-line: 0933.668.166

Email: info@luatdaiviet.vn

Website:www.luatdaiviet.vn

 

Họ và tên
Email
Nội dung
Mã xác nhận
Web link
Đội ngũ luật sư, Công chứng viên
  • Luật Sư Nguyễn Thiều Dương
  • Luật Sư Phạm Xuân Dương
  • Công chứng viên Trần Thị Thúy Hằng
  • Công chứng viên Nguyễn Đăng Đính
  • Công chứng viên Trịnh Thị Phương Thanh
  • Luật sư Vũ Hải Lý
  • Công chứng viên Ngô Thị Vân