doc truyen tranh, danh ba website, sua cua cuon, sua cua cuon,
Nhận và trả hồ sơ tận nơi logo Công ty luật TNHH Đại Việt Bản đồ bên trái web
Tư vấn tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Luật Đại Việt
Như chúng ta đã biết hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức luôn gắn với các dạng hợp đồng khác nhau, việc phát sinh tranh chấp hợp đồng sẽ làm mất thời gian, tốn chi phí cho doanh nghiệp đồng thời có thể làm mất các đối tác tiềm năng của đơn vị mình


Tranh chấp hợp đồng được hiểu là mâu thuẫn giữa các chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng về việc thực hiện hoặc không thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng cũng như ý kiến bất đồng của các bên về việc đánh giá hành vi vi phạm hoặc là cách thức giải quyết hậu quả từ vi phạm đó.
Tranh chấp hợp đồng kinh tế
1. Tranh chấp hợp đồng là gì?
a. Khái niệm tranh chấp hợp đồng
Tranh chấp hợp đồng tế được hiểu là mâu thuẫn giữa các chủ thể tham gia quan hệ Hợp đồng về việc thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc không thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng đã được ký kết. 
Tranh chấp hợp đồng cũng được hiểu là ý kiến bất đồng của các bên về việc đánh giá hành vi vi phạm hoặc là cách thức giải quyết hậu quả từ vi phạm đó.
b. Tranh chấp hợp đồng có đặc điểm gì?
- Tranh chấp hợp đồng thường phát sinh từ quan hệ hợp đồng và thuộc quyền tự quyết của các bên tranh chấp
- Tranh chấp hợp đồng luôn có yếu tố vật chất hoặc tinh thần và gắn với lợi ích các bên tranh chấp
- Nguyên tắc giải quyết các tranh chấp hợp đồng là các bên bình đẳng với nhau và theo thỏa thuận
c. Lời khuyên của luật sư về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế
- Cách tốt nhất để giảm thiếu tối đa việc tranh chấp hợp đồng kinh tế là không bao giờ ký những hợp đồng đầy rủi ro. Để làm việc đó doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ Tư vấn hợp đồng từ các hãng luật uy tín
- Ngay khi tranh chấp hợp đồng phát sinh cần tham vấn của luật sư doanh nghiệp có kinh nghiệm giải quyết các vấn đề tranh chấp liên quan. Đây là cách giải quyết tranh chấp hợp đồng để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp một cách tốt nhất với chi phí thấp nhất
2. Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế 
Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế là cũng là cách thức được áp dụng khi Giải quyết tranh chấp kinh doanh (Tranh chấp trong kinh doanh)
3. Dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh (tranh chấp hợp đồng kinh tế)
Công ty luật Thái An là hãng luật chuyên sâu về pháp luật kinh doanh có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và hỗ trợ giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế, tranh chấp đòi nợ.
a. Các loại hợp đồng được các luật sư Luật Thái An thường xuyên giải quyết tranh chấp:
- Hợp đồng dịch vụ 
- Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê… đất đai, nhà ở
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh
- Hợp đồng xây dựng
- Hợp đồng thi công lắp đặt công trình
- Hợp đồng kinh doanh bảo hiểm
- Hợp đồng mua bán hàng hóa
- Hợp đồng thương mại quốc tế
b. Nội dung dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế/Giải quyết tranh chấp kinh doanh tại Công ty luật Thái An
- Tư vấn các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế để khách hàng lựa chọn
- Đánh giá tổng quan vụ việc
- Đánh giá điểm mạnh, yếu của các bên, các căn cứ pháp lý để giải quyết tranh chấp
- Hướng dẫn khách hàng thu thập và củng cố chứng cứ 
- Hướng dẫn trình tự, thủ tục thương lượng, đàm phán hợp đồng 
- Chuẩn bị phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng tố tụng
- Tư vấn cho khách hàng lựa chọn Tòa án hay Trọng tài?
- Hướng dẫn thủ tục, thời hiệu và điều kiện khởi kiện
- Soạn thảo đơn từ và các giấy tờ có liên quan
- Tham gia tố tụng với tư cách luật sư đại diện cho khách hàng 
- Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất
Liên hệ ngay để được giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế một cách nhanh chóng với chi phí thấp nhất!

Tranh chấp hợp đồng kinh tế được hiểu là mâu thuẫn giữa các chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng về việc thực hiện hoặc không thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng cũng như ý kiến bất đồng của các bên về việc đánh giá hành vi vi phạm hoặc là cách thức giải quyết hậu quả từ vi phạm đó.

Tư vấn tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Luật Đại Việt

1. Tranh chấp hợp đồng là gì?

a. Khái niệm tranh chấp hợp đồng

Tranh chấp hợp đồng kinh tế được hiểu là mâu thuẫn giữa các chủ thể tham gia quan hệ Hợp đồng về việc thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc không thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng đã được ký kết. 

Tranh chấp hợp đồng cũng được hiểu là ý kiến bất đồng của các bên về việc đánh giá hành vi vi phạm hoặc là cách thức giải quyết hậu quả từ vi phạm đó.

b. Tranh chấp hợp đồng có đặc điểm gì?

- Tranh chấp hợp đồng thường phát sinh từ quan hệ hợp đồng và thuộc quyền tự quyết của các bên tranh chấp

- Tranh chấp hợp đồng luôn có yếu tố vật chất hoặc tinh thần và gắn với lợi ích các bên tranh chấp

- Nguyên tắc giải quyết các tranh chấp hợp đồng là các bên bình đẳng với nhau và theo thỏa thuận

c. Lời khuyên của luật sư về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

- Cách tốt nhất để giảm thiếu tối đa việc tranh chấp hợp đồng kinh tế là không bao giờ ký những hợp đồng đầy rủi ro. Để làm việc đó doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ Tư vấn hợp đồng từ các hãng luật uy tín

- Ngay khi tranh chấp hợp đồng phát sinh cần tham vấn của luật sư doanh nghiệp có kinh nghiệm giải quyết các vấn đề tranh chấp liên quan. Đây là cách giải quyết tranh chấp hợp đồng để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp một cách tốt nhất với chi phí thấp nhất.

2. Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế 

Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế là cũng là cách thức được áp dụng khi Giải quyết tranh chấp kinh doanh (Tranh chấp trong kinh doanh)

3. Dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh (tranh chấp hợp đồng kinh tế)

Công ty luật Đại Việt là một trong những đơn vị uy tín chuyên tư vấn về pháp luật kinh doanh có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và hỗ trợ giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế, tranh chấp đòi nợ.

a. Các loại hợp đồng được các luật sư Luật Đại Việt thường xuyên giải quyết tranh chấp:

- Hợp đồng dịch vụ 

- Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê… đất đai, nhà ở

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh

- Hợp đồng xây dựng

- Hợp đồng thi công lắp đặt công trình

- Hợp đồng kinh doanh bảo hiểm

- Hợp đồng mua bán hàng hóa

- Hợp đồng thương mại quốc tế

b. Nội dung dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế/Giải quyết tranh chấp kinh doanh tại Công ty luật Đại Việt

- Tư vấn các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế để khách hàng lựa chọn

- Đánh giá tổng quan vụ việc

- Đánh giá điểm mạnh, yếu của các bên, các căn cứ pháp lý để giải quyết tranh chấp

- Hướng dẫn khách hàng thu thập và củng cố chứng cứ 

- Hướng dẫn trình tự, thủ tục thương lượng, đàm phán hợp đồng 

- Chuẩn bị phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng tố tụng

- Tư vấn cho khách hàng lựa chọn Tòa án hay Trọng tài?

- Hướng dẫn thủ tục, thời hiệu và điều kiện khởi kiện

- Soạn thảo đơn từ và các giấy tờ có liên quan

- Tham gia tố tụng với tư cách luật sư đại diện cho khách hàng 

- Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất

Liên hệ ngay tới Luật Đại Việt để được giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế một cách nhanh chóng với chi phí thấp nhất!

Địa chỉ : Số 28 Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội

Tel: (04)37478888 Fax: (04)37473966

Hot-line: 0933.668.166

Email: info@luatdaiviet.vn

Họ và tên
Email
Nội dung
Mã xác nhận
Web link
Đội ngũ luật sư, Công chứng viên
  • Luật Sư Nguyễn Thiều Dương
  • Luật Sư Phạm Xuân Dương
  • Công chứng viên Trần Thị Thúy Hằng
  • Công chứng viên Nguyễn Đăng Đính
  • Công chứng viên Trịnh Thị Phương Thanh
  • Luật sư Vũ Hải Lý
  • Công chứng viên Ngô Thị Vân