Nhận và trả hồ sơ tận nơi logo Công ty luật TNHH Đại Việt Bản đồ bên trái web
Thủ tục công chứng văn bản cam kết tài sản riêng
Tài sản riêng luôn là vấn đề cần xác định rõ trong quan hệ hôn nhân của vợ chồng và được quy định chi tiết trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, cụ thể:

Tài sản riêng luôn là vấn đề cần xác định rõ trong quan hệ hôn nhân của vợ chồng và được quy định chi tiết trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, cụ thể:

- Tài sản nào là tài sản riêng của vợ, chồng”

Theo Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình quy định về tài sản riêng của vợ, chồng:

“1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng. 

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.” 

- Quyền và nghĩa vụ đối với tài sản riêng của vợ, chồng

+ Điều 44 Luật hôn nhân và gia đình quy định về quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản riêng: Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung…….”

+ Điều 45 Luật hôn nhân và gia đình quy định vợ, chồng có các nghĩa vụ riêng về tài sản sau đây:

“1. Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn;

2. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo quản, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định tại khoản 4 Điều 44 hoặc quy định tại khoản 4 Điều 37 của Luật này;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng.”

 

- Công chứng Văn bản cam kết tài sản riêng của vợ, chồng:

Ngoài những tài sản được luật quy định là tài sản riêng như trên thì đối với các tài sản khác vợ chồng cũng có thể thỏa thuận là tài sản riêng.

Văn bản cam kết tài sản riêng được công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật.

Để được tư vấn cụ thể hơn xin liên hệ trực tiếp đến Văn phòng công chứng Đại Việt (nay là Văn phòng công chứng Trần Hằng)/Công ty luật TNHH Đại Việt để được giải đáp cụ thể.

 

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT-VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 28 Liễu giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Tel: (04)37478888 Fax: (04)37473966

Hotline: 0933.668.166

Emailinfo@luatdaiviet.vn

Website:www.luatdaiviet.vn

Họ và tên
Email
Nội dung
Mã xác nhận
Web link
Đội ngũ luật sư, Công chứng viên
  • Luật Sư Nguyễn Thiều Dương
  • Luật Sư Phạm Xuân Dương
  • Công chứng viên Trần Thị Thúy Hằng
  • Công chứng viên Nguyễn Đăng Đính
  • Công chứng viên Trịnh Thị Phương Thanh
  • Luật sư Vũ Hải Lý
  • Công chứng viên Ngô Thị Vân