doc truyen tranh, danh ba website, sua cua cuon, sua cua cuon,
Nhận và trả hồ sơ tận nơi logo Công ty luật TNHH Đại Việt Bản đồ bên trái web
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân

                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y TƯ NHÂN

 

Kính gửi: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

 

Tôi tên là:.............................................................................................

Năm sinh:........................................Số CMND.......................................

Địa chỉ thường trú: .................................................................................

Điện thoại nhà: .................................Cơ quan:.............................................

Trình độ chuyên môn: .................................Năm tốt nghiệp.................

Thời gian thực hành:………………………………………………………

Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay:……………………………………

.................................................................................................................

Đã nghỉ hưu năm:………………………………………………………….

Chức vụ và đơn vị công tác trước khi nghỉ hưu:…………………………

.................................................................................................................

Sau khi nghiên cứu Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Các Quy chế chuyên môn về dược hiện hành, Pháp lệnh Hành nghề Y Dược tư nhân và Thông tư hướng dẫn về hành nghề y dược tư nhân. Kính đề nghị Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cấp Chứng chỉ hành nghề: ......................................................……………….

…….................................................................................................................…….

          Hình thức tổ chức (loại hình) hành nghề:…………………………………

          Về đạo đức nghề nghiệp tôi xin cam đoan không thuộc đối tượng quy định tại điều 6 của Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân

Hồ sơ gửi kèm gồm:

-         Bản sao bằng tốt nghiệp (có công chứng);

-         Lý lịch cá nhân (Có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng cơ quan đang công tác);

-         Bản sao Quyết định nghỉ hưu (nếu có);

-         Giấy chứng nhận thời gian thực hành;

-         Giấy khám sức khoẻ để hành nghề;

-         Bản cam kết thực hiện đúng quy định của luật BVSKND, pháp lệnh HNYDTN, Văn bản hướng dẫn và các quy chế chuyên môn có liên quan;

-         Bản sao CMND, Hộ khẩu;

-         02 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm

 

Ý kiến của thủ trưởng cơ quan              Đà Nẵng, ngày    tháng    năm 200…

Đồng ý cho phép HNYTN ngoài giờ                           Người làm đơn

                                                                             (Ký tên và ghi rõ họ tên)                  

Tham khảo các bài viết tư vấn báo dân trí của các luật sư:

(Dân trí)-Thủ tục chấm dứt hợp đồng do hết tuổi lao động - Thủ tục thành lập công ty cổ phần

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty TNHH - Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục mua bán, sát nhập doanh nghiệp - Thủ tục đơn phương xin ly hôn

(Dân trí)- Điều kiện việt kiều được mua nhà Việt Nam - Thủ tục giải thể doanh nghiệp

(Dân trí)- Thủ tục tặng, cho tài sản cho người thân -Thủ tục ly hôn với người nước ngoài

(Dân trí)- Điều kiện thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài -Thời hiệu khởi kiện về chia di sản thừa kế

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần - Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các doanh nghiệp Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần -Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

(Dân trí)-Thủ tục làm giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại -Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần - Chia tách thửa đất phải đảm bảo đủ các điều kiện nào?

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi tên công ty Trách nhiệm hữu hạn - Quyền chia thừa kế nhà đất

(Dân trí)-Thủ tục hủy bỏ hợp đồng công chứng - Quy định về trường hợp mất năng lực hành vi dân sự

 

Họ và tên
Email
Nội dung
Mã xác nhận
Web link
Đội ngũ luật sư, Công chứng viên
  • Luật Sư Nguyễn Thiều Dương
  • Luật Sư Phạm Xuân Dương
  • Công chứng viên Trần Thị Thúy Hằng
  • Công chứng viên Nguyễn Đăng Đính
  • Công chứng viên Trịnh Thị Phương Thanh
  • Luật sư Vũ Hải Lý
  • Công chứng viên Ngô Thị Vân