Nhận và trả hồ sơ tận nơi logo Công ty luật TNHH Đại Việt Bản đồ bên trái web
Hợp đồng thiết kế Website

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số: ….   /

                                                               (Thiết kế website, host)

         -      Căn cứ vào Bộ luật Dân sự nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005;

         -     Căn cứ vào Luật Thương mại nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005;

         -     Căn cứ vào Bản Dự kiến thiết kế của

         -     Căn cứ vào Báo giá chi tiết thiết kế Web ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Thanh niên.

         -     Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên.

 

Hôm nay, ngày     tháng     năm 2007, chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN BÊN A:  (Bên đặt thiết kế website)

Ông

Địa chỉ              : Số

Điện thoại        :

ĐẠI DIỆN BÊN B: (Bên nhận thiết kế website)

CÔNG TY ……………………………

Văn phòng đại diện khu vực Miền Bắc

         Địa chỉ              : , TP Hà nội

Điện thoại         :

Fax                     :  

Số tài khoản     :  

Mở tại                :

Đại diện            :

Chức vụ            :

 

Hai bên đồng ý ký kế Hợp đồng kinh tế số:  ….   /HĐKT/TN-Luật ĐNA với các nội dung chi tiết như sau:

 

Điều 1: Nội dung giao dịch

1.1 Bên B nhận thiết kế website cho bên A, cấu trúc tính năng được quy định cụ thể tại Bản dự kiến thiết kế và Phụ lục của Hợp đồng này

1.2 Bên B thực hiện các công việc liên quan như: thiết kế giao diện,

1.3 Các tài liệu sau đây là phần không thể tách rời của Hợp đồng:

- Phụ lục liên quan đến Hợp đồng kinh tế.

- Bản dự kiến thiết kế.

- Báo giá thiết kế ra ngày 17 tháng 10 năm 2007.

         1.4 Điều chỉnh khác theo yêu cầu trong quá trình thiết kế. 


Điều 2: Quyền, nghĩa vụ của bên A

2.1 Bên A phải bám theo bảng tiến độ trên để phối hợp với bên B làm hoàn thiện, nếu bên A không phối hợp với bên B đúng thời gian như bảng tiến độ thì bên B sẽ không chịu trách nhiệm về việc vượt thời gian thỏa thuận như trên.

2.2 Bên A phải trả trước cho bên B 50% giá trị hợp đồng ngay khi ký kết, 50% còn lại sẽ thu ngay khi ký thanh lý.

2.3  Có trách nhiệm tự quản lý nội dung và thông tin trên website, bảo vệ password

2.4  Báo cho bên B biết các sự cố hay lỗi gặp phải trong quá trình vận hành.

2.5 Nếu có phát sinh các chức năng mới không có trong thỏa thuận ban đầu thì bên A có trách nhiệm soạn yêu cầu thành văn bản và gửi qua email cho bên B để tiến hành nâng cấp, bổ sung (có tính phí phát sinh).

2.6 Hai bên cùng nhau phối hợp giải quyết công việc nhanh và hiệu quả.

2.7 Đăng ký và sở hữu tên miền www.thanhlydaugia.com

2.8 Toàn quyền sở hữu trang web được thiết kế.

 

Điều 3: Quyền, nghĩa vụ của bên B

         3.1.Cam kết làm đúng tiền độ đã ký

         3.2.Sau khi thanh lý, Có trách nhiệm kiểm tra quá trình hoạt động của website, bàn giao đĩa source thiết kế

         3.3.Hỗ trợ bên A quản lý website một cách hiệu quả.

3.4.Chỉnh sửa kịp thời các lỗi hoặc sự cố một cách nhanh chóng., trong vòng 4 giờ đến 1 ngày.
3.5.Tiếp nhận các nội dung nâng cấp mới các chức năng do bên A gửi qua và đưa ra giá cả thời gian hoàn thành hợp lý.
3.6.Hai bên cùng nhau phối hợp giải quyết công việc nhanh và hiệu quả.

3.7.Có trách nhiệm bảo trì website cho tốt, quản lý, bảo quản bí mật các thông tin Hosting, server, tên miền.

          3.8.Bên B không chịu trách nhiệm về mất mát dữ liệu nếu do bên A để lộ password của người quản trị website.

3.9.Giao giấy đăng ký thuê hosting cho bên A.

 

Điều 4: Các bước tiến hành:

 

STT

Các bước

Ghi chú

1

Thu thập thông tin, hình ảnh, phân tích dữ liệu

 

 

2

Thiết kế và chỉnh sửa mẫu thiết kế (tĩnh, chỉ là bản vẻ minh họa)

 

3

Lập trình

 

4

Nhập dữ liệu

 

5

Hosting, kiểm tra lỗi trên internet

 

6

Hướng dẫn sử dụng tận nơi

 

7

Ký thanh lý hợp đồng

 

8

Duy trì, chăm sóc khách hàng sau bán

 

 

 

Điều 5: Giá trị hợp đồng

Tổng giá trị hợp đồng chưa tính thuế VAT là:                         11,000,000 VNĐ

Tổng thuế VAT là:                                                                                               0 VNĐ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế VAT là:                                 11,000,000 VNĐ

(Bằng chữ: Mười một triệu đồng chẵn)

 

Điều 6: Thanh toán

6.1 Giá trị hợp đồng này được bên B giao làm 02 đợt cụ thể như sau:

- Thanh toán 50% tổng giá trị hợp đồng ngay sau khi hai bên ký hợp đồng này.

- Thanh toán 50% tổng giá trị còn lại sau khi hai bên ký kết Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

6.2 Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

 

Điều 7: Bảng tiến độ thực hiện:

Tổng thời gian hoàn thành: 15 ngày, Sau ngày này THANHNIEN.biz sẽ gửi biên bản bàn giao và nghiệm thu hợp đồng, sau khi đã tổng duyệt và kiểm tra trên internet.

 

STT

Giai đoạn

Thời gian (Ngày)

1

Thiết kế template (trang chủ, tĩnh, minh họa)

3 ngày

2

Chỉnh sửa – quyết định chọn mẫu

Nghiệm thu giao diện mẫu (qua email hoặc SMS)

2 ngày

3

Lập trình

5 ngày

4

Nhập dữ liệu

2 ngày

5

Hosting, kiểm tra lỗi trên internet

3 ngày

6

Hướng dẫn sử dụng tận nơi

7

Ký thanh lý hợp đồng

 

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng:

8.1 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi sử đổi bổ sung hợp đồng này chỉ có giá trị sau khi các đại diện của hai bên ký kết thành văn bản tạo thành bộ phận thống nhất của hợp đồng.

8.2 Hợp đồng bao gồm 3 trang văn bản 1 trang phụ lục bằng Tiếng Việt được làm thành 4 bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

 

  

 

 

          

 

Giám Đốc Kinh Doanh

 

 

 

 

 

Hồ Mạnh Hùng

Tham khảo các bài viết tư vấn báo dân trí của các luật sư:

(Dân trí)-Thủ tục chấm dứt hợp đồng do hết tuổi lao động - Thủ tục thành lập công ty cổ phần

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty TNHH - Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục mua bán, sát nhập doanh nghiệp - Thủ tục đơn phương xin ly hôn

(Dân trí)- Điều kiện việt kiều được mua nhà Việt Nam - Thủ tục giải thể doanh nghiệp

(Dân trí)- Thủ tục tặng, cho tài sản cho người thân -Thủ tục ly hôn với người nước ngoài

(Dân trí)- Điều kiện thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài -Thời hiệu khởi kiện về chia di sản thừa kế

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần - Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các doanh nghiệp Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần -Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

(Dân trí)-Thủ tục làm giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại -Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần - Chia tách thửa đất phải đảm bảo đủ các điều kiện nào?

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi tên công ty Trách nhiệm hữu hạn - Quyền chia thừa kế nhà đất

(Dân trí)-Thủ tục hủy bỏ hợp đồng công chứng - Quy định về trường hợp mất năng lực hành vi dân sự

Liên kết Xem thêm + trao đổi:

Là một trong những Công ty luật có đội ngũ Luật sư đông đảo và hoạt động trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi tư vấn và tham gia với vai trò luật sư, người đại diện khi khách hàng Ly hôn tư vấn các vấn đề liên quan tới  thủ tục ly hôn - ly hôn đơn phương Tranh chấp quyền nuôi con -  Phân chia tài sản, Chúng tôi tham gia hoà giải và tư vấn.

Lĩnh vực đất đai, chúng tôi có các hoạt động tư vấn như:sang tên sổ đỏ , tư vấn luật đất đai ngoài ra lĩnh vực lao động, chúng tôi có các bài viết tư vấn luật lao động trên các phương tiện báo, website..

Lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư, chúng tôi có các luật sư giỏi tham gia Tư vấn đầu tư , tư vấn đầu tư nước ngoài tại việt nam là một hoạt động thu hút nguồn vốn đầu tư, vì vậy việc tư vấn tốt sẽ mang lại nhiều giá trị tư vấn luật đầu tư

Dịch thuật là một hoạt động bao gồm việc luận giải ý nghĩa của một đoạn văn trong một ngôn ngữ nào đó - văn nguồn - và chuyển sang một ngôn ngữ khác,  Dịch thuật công chứng.

Họ và tên
Email
Nội dung
Mã xác nhận
Web link
Đội ngũ luật sư, Công chứng viên
  • Luật Sư Nguyễn Thiều Dương
  • Luật Sư Phạm Xuân Dương
  • Công chứng viên Trần Thị Thúy Hằng
  • Công chứng viên Nguyễn Đăng Đính
  • Công chứng viên Trịnh Thị Phương Thanh
  • Luật sư Vũ Hải Lý
  • Công chứng viên Ngô Thị Vân