Nhận và trả hồ sơ tận nơi logo Công ty luật TNHH Đại Việt Bản đồ bên trái web
Hợp đồng mua bán hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ
Số ....../HĐMB...

Hôm nay, ngày ...tháng ...năm ..., tại ..................Chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN (gọi là Bên A):

 • Tên Doanh nghiệp:............ ....................................................................
 • Địa chỉ trụ sở chính:........... ....................................................................
 • Điện thoại:......................... Telex:............................ Fax:......................
 • Tài khoản số:.................... ............... mở tại ngân hàng:.........................
 • Mã số thuế Doanh nghiệp:. .........................
 • Đại diện:........................................... ..... Chức vụ:.................................
  (Giấy uỷ quyền số:.............. ngày...tháng ...năm ......do ......chức vụ......ký).

BÊN MUA (gọi là Bên B):

 • Tên Doanh nghiệp:............ .....................................................................
 • Địa chỉ trụ sở chính:........... ......................................................................
 • Điện thoại:......................... Telex:.......................... Fax:..........................
 • Tài khoản số:.................... ........... mở tại ngân hàng:...............................
 • Mã số thuế Doanh nghiệp:. .........................
 • Đại diện:........................... ....... Chức vụ:.................................................
  (Giấy uỷ quyền số:.............. ngày...tháng ...năm ......do ......chức vụ......ký).

Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1: Nội dung công việc giao dịch

 1. Bên A bán cho Bên B số hàng hoá sau đây:

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:............................. ...........................................................
Tổng giá trị:(bằng chữ)... ................................................................

    2. Bên B bán cho Bên A số hàng hoá sau:

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:............................. ................................................................
Tổng giá trị:(bằng chữ)... ....................................................................

Điều 2: Giá cả

Đơn giá mặt hàng trên là giá ........................ (theo văn bản ......... (nếu có) ........của. ....................... )

Điều 3: Chất lượng và quy cách hàng hoá

1. Chất lượng mặt hàng .... ..............................................................
2. ..................................... ..............................................................

Điều 4: Bao bì và ký mã hiệu

1. Bao bì làm bằng:......... ...................................................................
2. Quy cách bao bì.......... cỡ...................... kích thước ............................
3. Cách đóng gói:............ .....................................................................

Trọng lượng cả bì:....... ...........................................................................
Trọng lượng tịnh:......... ..........................................................................

Điều 5: Phương thức giao nhận

1. Bên A giao hàng cho Bên B theo lịch sau: ...........................................
2. Bên B giao hàng cho Bên A theo lịch sau: ............................................
3. Địa điểm giao hàng:..... ....................................................................
4. Phương tiện vận chuyển: ....................................................................
5. Chi phí bốc xếp (ghi rõ bên nào chịu):...................................
6. Quy định lịch giao nhận hàng hoá mà bên mua không đến nhận hàng thì phải chịu chi phí lưu kho bãi là ..đồng/ngày. Nếu phương tiện vận chuyển bên mua đến mà bên bán không có hàng giao thì bên bán phải chịu chi phí thực tế cho việc điều động phương tiện.
7. Khi nhận hoàng, bên mua có trách nhiệm kiểm nhận phẩm chất, quy cách hàng hoá tại chỗ. Nếu phát hiện hàng hoá thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng v.v...thì lập biên bản tại chỗ yêu cầu bên bán xác nhận. Hàng đã ra khỏi kho bên bán không chịu trách nhiệm (trừ loại hàng có quy định thời hạn bảo hành)

Trường hợp giao nhận hàng theo nguyên đai, nguyên kiện, nếu bên mua sau khi chở về nhập kho mới phát hiện có vi phạm thì phải lập biên bản gọi cơ quan kiểm tra trung gian (Vinacontrol) đến xác nhận và phải gửi đến bên bán trong thời hạn ....ngày tính từ ngày lập biên bản. Sau  ...ngày nếu bên bán đã nhận được biên bản mà không có ý kiến gì coi như đã chịu trách nhiệm bồi thường lô hàng đó.

8. Mỗi lô hàng khi giao nhận phải có xác nhận chất lượng bằng phiếu hoặc biên bản kiểm nghiệm; khi đến nhận hàng người nhận hàng phải xuất trình:

- Giấy giới thiệu của Cơ quan bên mua;
- Phiếu xuất kho của cơ quan bên bán;
- Giấy chứng minh nhân dân;

Điều 6: Bảo hành và hướng dẫn sử dụng hàng hoá

1. Bên bán có trách nhiệm bảo hành chất lượng và giá trị sử dụng loại hàng ....cho bên mua trong thời gian là ...tháng.
2. Bên bán phải cung cấp đủ mỗi đơn vị hàng hoá một giấy hướng dẫn sử dụng(nếu có yêu cầu).

Điều 7: Phương thức thanh toán

1. Bên A thanh toán cho Bên B bằng hình thức ............trong thời hạn.........................................
2. Bên B thanh toán cho Bên A bằng hình thức ............trong thời hạn.........................................

Trong phần thanh toán các bên nên thoả thuận về hình thức thanh toán (bằng tiền mặt hay chuyển khoản qua ngân hàng); về lịch thanh toán nên định rõ thời gian cụ thề, tránh ghi chung chung.

Điều 8: Các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng

......................................... ................................................
......................................... ................................................
......................................... ...............................................

Điều 9: Trách nhiệm vật chất trong việc thực hiện hợp đồng

1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thoả thuận trên, không được đơn phương thay đổi hoặc huỷ bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt ...% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm (cao nhất là 12%).

2. Bên nào vi phạm các điều khoản trên đây sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm, thanh toán, bảo hành v.v...mức phạt cụ thể do hai bên thoả thuận dựa trên khung phạt Nhà nuớc đã quy định trong những văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.

Điều 10: Giải quyết tranh chấp hợp đồng

1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó)

2. Trường hợp có nội dung tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ khiếu nại tại Toà án .....................để yêu cầu giải quyết.

3. Các chi phí về kiểm tra, xác minh và án phí Toà án do bên có lỗi chịu.

Điều 11: Các thoả thuận khác:

......................................... ......................................................................
......................................... .......................................................................
......................................... ........................................................................

Điều 12: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ..................đến ngày .....................

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý Hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá .....ngày. Bên ... có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị thời gian địa điểm họp thanh lý Hợp đồng.

Hợp đồng này được làm thành ...bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ...bản.

Đại diện Bên A
Chức vụ

(đóng dấu, ký tên)

Đại diện Bên B
Chức vụ

(đóng dấu, ký tên)

 

Link Dowload Mẫu tại Đây:

Liên kết Xem thêm:

Giấy phép xây dựng , Thủ tục xin giấy phép xây dựng, xin cấp giấy phép xây dựng

Công ty luật - Luật sư - Ly hôn - thủ tục ly hôn - sang tên sổ đỏ - tư vấn luật đất đai - tư vấn luật lao động - ly hôn đơn phương

 Tranh chấp quyền nuôi con -  Phân chia tài sản

 Dịch vụ kế toán Tp. Hồ Chí Minh - cung cấp các gói dịch vụ kế toán trọn gói, quyết toán thuế, báo cáo tài chính uy tín trách nhiệm với đội ngũ kế toán tại Tp Hồ Chí Minh lành nghề

Họ và tên
Email
Nội dung
Mã xác nhận
Web link
Đội ngũ luật sư, Công chứng viên
 • Luật Sư Nguyễn Thiều Dương
 • Luật Sư Phạm Xuân Dương
 • Công chứng viên Trần Thị Thúy Hằng
 • Công chứng viên Nguyễn Đăng Đính
 • Công chứng viên Trịnh Thị Phương Thanh
 • Luật sư Vũ Hải Lý
 • Công chứng viên Ngô Thị Vân