doc truyen tranh, danh ba website, sua cua cuon, sua cua cuon,
Nhận và trả hồ sơ tận nơi logo Công ty luật TNHH Đại Việt Bản đồ bên trái web
Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ

 

Hôm nay, ngày …………tháng ……… năm 2009, tại ……………………………

Chúng tôi gồm có:

 

BÊN BÁN:  (Sau đây gọi là Bên A) 

 1. Ông ……………                                                                  Sinh năm: ……………

-         Số CMND: ……………                                                 Cấp ngày: ……………;

-         Nơi cấp: Công an …………….

-         Hộ khẩu thường trú tại ……………, khu ……………, Phường ……………, Quận ……………, Thành phố Hà Nội.

 1. Bà ……………         (là vợ của ông……………)            Sinh năm: ……………

-         Số CMND: ……………;                                                Cấp ngày: ……………

-         Nơi cấp: Công an ……………

-         Hộ khẩu thường trú tại ……………, khu ……………, Phường ……………, Quận ……………, Thành phố Hà Nội.

 

BÊN MUA:  (Sau đây gọi là Bên B)               

 1. Ông ……………                                                                  Sinh năm: ……………

-         Số CMND: ……………                                                 Cấp ngày: ……………;

-         Nơi cấp: Công an …………….

-         Hộ khẩu thường trú tại ……………, khu ……………, Phường ……………, Quận ……………, Thành phố Hà Nội.

 1. Bà ……………         (là vợ của ông……………)            Sinh năm: ……………

-         Số CMND: ……………;                                                Cấp ngày: ……………

-         Nơi cấp: Công an ……………

-         Hộ khẩu thường trú tại ……………, khu ……………, Phường ……………, Quận ……………, Thành phố Hà Nội.

 

Hai bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng mua bán bất động sản nhà chung cư với các thoả thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1: CĂN HỘ MUA BÁN

Bên A có quyền sở hữu Căn hộ chung cư (sau đây gọi là Bất động sản) theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất số ……………, hồ sơ gốc số …………do UBND ……………cấp ngày …………. Bất động sản có đặc điểm như sau:

-         Địa chỉ bất động sản: Phòng ……………  , ……………  , Dự án khu đô thị ……………  , xã ……………  , huyện ……………, thành phố Hà Nội.

-         Diện tích sử dụng : ……………m2 (……………mét vuông).

-         Cấp nhà: Nhà chung cư …………… tầng.

-         Bất động sản nêu trên là tài sản gắn liền với diện tích đất có hình thức sử dụng chung là ……………m2 (……………mét vuông).

Bằng Hợp đồng này, Bên A đồng ý bán cho Bên B và Bên B đồng ý mua bất động sản trên với các điều kiện mua bán được quy định dưới đây.

 

ĐIỀU 2: GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Giá mua bán bất động sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này hai bên thoả thuận là …………….000.000 đồng (……………triệu đồng).
 2. Phương thức thanh toán: Hai bên đã thực hiện xong việc giao và nhận tiền mua bán bất động sản nêu trên theo đúng thời hạn và phương thức mà hai bên đã thoả thuận trước khi ký Hợp đồng này, không có sự chứng kiến của Công chứng viên.
 3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

ĐIỀU 3: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU CĂN HỘ

 1. Bên A đã giao cho Bên B bất động sản nêu tại Điều 1 Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sở hữu bất động sản, quyền sử dụng đất theo đúng thời hạn và phương thức mà hai bên đã thoả thuận trước khi ký Hợp đồng này, không có sự chứng kiến của Công chứng viên.
 2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu bất động sản tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Hai bên thoả thuận thuế, lệ phí liên quan đến việc mua bán bất động sản theo Hợp đồng này do Bên …………… chịu trách nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật

 

ĐIỀU 6: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam đoan sau:

 1. 1.                  Bên A cam đoan:
 2. Những thông tin về nhân thân, về bất động sản đã nêu trong Hợp đồng này là đúng sự thật.
 3. Bất động sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này hoàn toàn thuộc quyền sử dụng, sở hữu duy nhất và hợp pháp của Bên A.
 4. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này, bất động sản nói trên không đem cho thuê, chưa cho mượn hay hứa bán, tặng cho hoặc được đặt cọc để mua và không có tranh chấp và không bị kê biên để đảm bảo thi hành án cũng như không bị cấm chuyển dịch bởi quyết định của Cơ quan có thẩm quyền hay bị hạn chế chuyển dịch gì;
 5. Vào thời điểm hiện tại, bất động sản nói trên không tham gia bất cứ giao dịch nào khác;
 6. Đã thông báo, trao đổi rõ với bên B về những ưu điểm, hạn chế và các quyền địa dịch của bất động sản là đối tượng của giao dịch này.
 7. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
 8. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
 9. 2.                  Bên B cam đoan:
 10. Những thông tin về nhân thân trong Hợp đồng này là đúng sự thật.
 11. Đã xem xét kỹ, biết rõ về bất động sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
 12. Công nhận những cam đoan của bên A tại Khoản 1 Điều 6 của hợp đồng này là chính xác.
 13. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối và không bị ép buộc.
 14. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Bản Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết và được công chứng. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai bên lập thành văn bản, có chứng nhận của Công chứng viên ………………., thành phố Hà Nội và chỉ được thực hiện khi Bên B chưa đăng ký sang tên quyền sở hữu bất động sản theo Hợp đồng này.
 2. Khi giao kết hợp đồng, các bên tuân thủ các quy định tại nội dung hợp đồng này và các quy định pháp luật liên quan. Hai bên thống nhất, việc vô hiệu của một hoặc một vài nội dung hay điều khoản trong hợp đồng này sẽ không làm ảnh hưởng đển hiệu lực của các phần còn lại của Hợp đồng.
 3. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

 

Hai bên đã đọc và được nghe đọc lại hợp đồng và đồng ý, cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

 

BÊN BÁN

BÊN MUA

 

 

Tham khảo các bài viết tư vấn báo dân trí của các luật sư:

(Dân trí)-Thủ tục chấm dứt hợp đồng do hết tuổi lao động - Thủ tục thành lập công ty cổ phần

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty TNHH - Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục mua bán, sát nhập doanh nghiệp - Thủ tục đơn phương xin ly hôn

(Dân trí)- Điều kiện việt kiều được mua nhà Việt Nam - Thủ tục giải thể doanh nghiệp

(Dân trí)- Thủ tục tặng, cho tài sản cho người thân -Thủ tục ly hôn với người nước ngoài

(Dân trí)- Điều kiện thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài -Thời hiệu khởi kiện về chia di sản thừa kế

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần - Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các doanh nghiệp Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần -Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

(Dân trí)-Thủ tục làm giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại -Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần - Chia tách thửa đất phải đảm bảo đủ các điều kiện nào?

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi tên công ty Trách nhiệm hữu hạn - Quyền chia thừa kế nhà đất

(Dân trí)-Thủ tục hủy bỏ hợp đồng công chứng - Quy định về trường hợp mất năng lực hành vi dân sự

Liên kết Xem thêm + trao đổi:

Là một trong những Công ty luật có đội ngũ Luật sư đông đảo và hoạt động trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi tư vấn và tham gia với vai trò luật sư, người đại diện khi khách hàng Ly hôn tư vấn các vấn đề liên quan tới  thủ tục ly hôn - ly hôn đơn phương Tranh chấp quyền nuôi con -  Phân chia tài sản, Chúng tôi tham gia hoà giải và tư vấn.

Lĩnh vực đất đai, chúng tôi có các hoạt động tư vấn như:sang tên sổ đỏ , tư vấn luật đất đai ngoài ra lĩnh vực lao động, chúng tôi có các bài viết tư vấn luật lao động trên các phương tiện báo, website..

Lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư, chúng tôi có các luật sư giỏi tham gia Tư vấn đầu tư , tư vấn đầu tư nước ngoài tại việt nam là một hoạt động thu hút nguồn vốn đầu tư, vì vậy việc tư vấn tốt sẽ mang lại nhiều giá trị tư vấn luật đầu tư

Dịch thuật là một hoạt động bao gồm việc luận giải ý nghĩa của một đoạn văn trong một ngôn ngữ nào đó - văn nguồn - và chuyển sang một ngôn ngữ khác,  Dịch thuật công chứng.

 

 

Họ và tên
Email
Nội dung
Mã xác nhận
Web link
Đội ngũ luật sư, Công chứng viên
 • Luật Sư Nguyễn Thiều Dương
 • Luật Sư Phạm Xuân Dương
 • Công chứng viên Trần Thị Thúy Hằng
 • Công chứng viên Nguyễn Đăng Đính
 • Công chứng viên Trịnh Thị Phương Thanh
 • Luật sư Vũ Hải Lý
 • Công chứng viên Ngô Thị Vân