Nhận và trả hồ sơ tận nơi logo Công ty luật TNHH Đại Việt Bản đồ bên trái web
Đơn xin cấp giấy phép lao động

TÊN ĐƠN VỊ: [TEN DON VI]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

***********

                                                                                                       [DIA DIEM], ngày [NGAY THANG NAM]

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Kính gửi:..............................................................................

Công ty (doanh nghiệp, tổ chức): [TEN DOANH NGHIEP, TO CHUC]

Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP, TO CHUC]

Điện thoại: [SO DT]

Giấy phép kinh doanh số: [SO GIAY PHEP KINH DOANH]

Cơ quan cấp: [CO QUAN CAP] Ngày cấp: [NGAY CAP]

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: [LINH VUC SXKD]

Được sự chấp nhận của:....................................................................................................................................

Tại Công văn số: [SO CV] V/v xin tuyển người nước ngoài.

Đề nghị: [TEN DON VI CAP PHEP] cấp giấy phép lao động cho:

âng (Bà): [HO VA TEN] Quốc tịch: [QUOC TICH]

Ngày tháng năm sinh: [NGAY THANG NAM]

Trình độ chuyên môn: [TRINH DO CHUYEN MON]

Chức danh công việc: [CHUC DANH]

Thời hạn làm việc: [DEN KHI NAO]

Hợp đồng lao động số: [SO HDLD] ngày [NGAY THANG NAM]

(hoặc Quyết định cử sang làm việc số [SO QD] ngày [NGAY THANG NAM] hoặc dự kiến sẽ giao kết hợp đồng lao động hay dự kiến quyết định cử sang làm việc từ ngày [NGAY THANG NAM] đến [NGAY THANG NAM], địa điểm làm việc [TEN DOANH NGHIEP, TEN NUOC], công việc sẽ đảm nhận: [NOI DUNG CONG VIEC], mức lương: [SO TIEN/THANG]).

Lý do phải tuyển lao động nước ngoài: [NHUNG LY DO QUAN TRONG NHAT]                                                                                                                                                       [CHUC DANH] 

Tham khảo các bài viết tư vấn báo dân trí của các luật sư:

(Dân trí)-Thủ tục chấm dứt hợp đồng do hết tuổi lao động - Thủ tục thành lập công ty cổ phần

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty TNHH - Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục mua bán, sát nhập doanh nghiệp - Thủ tục đơn phương xin ly hôn

(Dân trí)- Điều kiện việt kiều được mua nhà Việt Nam - Thủ tục giải thể doanh nghiệp

(Dân trí)- Thủ tục tặng, cho tài sản cho người thân -Thủ tục ly hôn với người nước ngoài

(Dân trí)- Điều kiện thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài -Thời hiệu khởi kiện về chia di sản thừa kế

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần - Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các doanh nghiệp Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần -Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

(Dân trí)-Thủ tục làm giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại -Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần - Chia tách thửa đất phải đảm bảo đủ các điều kiện nào?

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi tên công ty Trách nhiệm hữu hạn - Quyền chia thừa kế nhà đất

(Dân trí)-Thủ tục hủy bỏ hợp đồng công chứng - Quy định về trường hợp mất năng lực hành vi dân sự

 

                                          (Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên
Email
Nội dung
Mã xác nhận
Web link
Đội ngũ luật sư, Công chứng viên
  • Luật Sư Nguyễn Thiều Dương
  • Luật Sư Phạm Xuân Dương
  • Công chứng viên Trần Thị Thúy Hằng
  • Công chứng viên Nguyễn Đăng Đính
  • Công chứng viên Trịnh Thị Phương Thanh
  • Luật sư Vũ Hải Lý
  • Công chứng viên Ngô Thị Vân