Nhận và trả hồ sơ tận nơi logo Công ty luật TNHH Đại Việt Bản đồ bên trái web
Đơn đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

 

 

 KÍNH GỬI: PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH .....

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)................................................. Nam/Nữ

Chức danh: ..........................................................................................

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .............................Quốc tịch: .............

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: .......................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................…

...........................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: .......................................................................................

...........................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..............................................

Email: .............................................. Website: ......................................

Đại diện theo pháp luật của công ty

ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN VỚI NỘI DUNG SAU:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) ....................

............................................................................................................….

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: .................................................

Tên công ty viết tắt: .................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................…

............................................................................................................….

Điện thoại: ......................................... Fax: .........................................…

Email: ............................................... Website: ...................................…

3. Ngành, nghề kinh doanh: ................................................................…

............................................................................................................….

............................................................................................................….

............................................................................................................….

............................................................................................................….

4. Vốn điều lệ :...........

- Tổng số cổ phần: ...............................................................................…

- Mệnh giá cổ phần: ............................................................................…

5. Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua:................…

.................................................................................................................

6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: ........................................

.................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ chi nhánh:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Tôi và các cổ đông sáng lập cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

- Giám đốc (hoặc Tổng Giám đốc) công ty không đồng thời làm Giám đốc (hoặc Tổng Giám đốc) của doanh nghiệp khác.

- Trụ sở chính thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

                                                                                                                               ....., ngày..... tháng.... năm.....

                                                                                                                             Đại diện theo pháp luật của công ty

                                                                                                                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

 Kèm theo Giấy đề nghị:

 -...............

-................

-...............

 

Tham khảo các bài viết tư vấn báo dân trí của các luật sư:

(Dân trí)-Thủ tục chấm dứt hợp đồng do hết tuổi lao động - Thủ tục thành lập công ty cổ phần

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty TNHH - Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục mua bán, sát nhập doanh nghiệp - Thủ tục đơn phương xin ly hôn

(Dân trí)- Điều kiện việt kiều được mua nhà Việt Nam - Thủ tục giải thể doanh nghiệp

(Dân trí)- Thủ tục tặng, cho tài sản cho người thân -Thủ tục ly hôn với người nước ngoài

(Dân trí)- Điều kiện thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài -Thời hiệu khởi kiện về chia di sản thừa kế

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần - Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các doanh nghiệp Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần -Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

(Dân trí)-Thủ tục làm giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại -Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần - Chia tách thửa đất phải đảm bảo đủ các điều kiện nào?

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi tên công ty Trách nhiệm hữu hạn - Quyền chia thừa kế nhà đất

(Dân trí)-Thủ tục hủy bỏ hợp đồng công chứng - Quy định về trường hợp mất năng lực hành vi dân sự

 

Họ và tên
Email
Nội dung
Mã xác nhận
Web link
Đội ngũ luật sư, Công chứng viên
  • Luật Sư Nguyễn Thiều Dương
  • Luật Sư Phạm Xuân Dương
  • Công chứng viên Trần Thị Thúy Hằng
  • Công chứng viên Nguyễn Đăng Đính
  • Công chứng viên Trịnh Thị Phương Thanh
  • Luật sư Vũ Hải Lý
  • Công chứng viên Ngô Thị Vân