doc truyen tranh, danh ba website, sua cua cuon, sua cua cuon,
Nhận và trả hồ sơ tận nơi logo Công ty luật TNHH Đại Việt Bản đồ bên trái web
Danh sách thành viên
Danh sách luật sư và chuyên gia pháp lý trong Daivietgroup

Ban lãnh đạo

 

Luật sư Nguyễn Thiều Dương

   

 

Chức vụ:

1. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Daiviet Group

2. Giám đốc công ty Luật Đại Việt

Liên hệ:

 Tel:04 3747 8888

 Email: info@luatdaiviet.vn

 

Lĩnh vực chuyên môn:

   - Tranh tụng: Hình sự-Dân sự

   - Tư vấn đầu tư

   - Doanh nghiệp

   - Bất động sản

   - Hợp đồng

   - Đàm phán

   - Giải pháp tranh chấp

   - Hôn nhân gia đình

   - Kinh doanh thương mại

 

Hội hành nghề:

Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

 

Đào tạo:

Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Quốc gia), 1986 Đại học Luật Hà Nội, 1994

Lớp Luật sư dự án nâng cao năng lực pháp luật của ngân hàng ADB (Asian Development Bank), Học viện Tư pháp, 1999

Vụ quan hệ quốc tế-Bộ Tư pháp Nhật Bản, 2001

 

Kinh nghiệm làm việc:

 Văn phòng luật sư 62 Ấu Triệu- Hà Nội, Việt Nam

 Đoàn luật sư Osaka, Nhật Bản

 Văn phòng luật sư Huy Nguyên, Việt Nam

 Công ty luật Đại Việt, Việt Nam

 

 

Luật sư Phạm Xuân Dương

 

Chức vụ:

1. Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc của Daiviet Group

2. Phó Giám đốc điều hành công ty Luật Đại Việt

3. Trưởng VPLS Đại Nam

 

Liên hệ:

Tel:04 3747 8888

Cell: 09 888 999 26
Email: xuanduong@luatdaiviet.vn

 

Lĩnh vực chuyên môn:

   - Tranh tụng: Hình sự-Dân sự

   - Tư vấn đầu tư

   - Doanh nghiệp

   - Bất động sản

   - Hợp đồng

   - Đàm phán

   - Giải pháp tranh chấp

   - Hôn nhân gia đình

   - Kinh doanh thương mại

 

Hội hành nghề:

Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

 

Đào tạo:

Đại học Luật Hà Nội, 1992

Lớp Luật sư dự án nâng cao năng lực pháp luật của ngân hàng ADB (Asian Development Bank), Học viện Tư pháp, 1999

 

Kinh nghiệm làm việc:

   - Văn phòng luật sư Phạm Dư, Hà Nội 

   - Văn phòng luật sư Hoàng Đàm, Hà Nội

   - Văn phòng luật sư Đại Nam, Hà Nội

   - Công ty luật Đại Việt, Hà Nội

 

Luật sư Đoàn Trọng Bằng

 

Chức vụ:

1. Phó Tổng Giám đốc của Daiviet Group

2. Phó Giám đốc công ty Luật Đại Việt

 

Liên hệ:

 Tel:04 3747 8888

 Cell: 0912 234 235

 Email: trongbang@luatdaiviet.vn / bangtrongdoan@yahoo.com

 

Lĩnh vực chuyên môn:

   - Tư vấn đầu tư

   - Doanh nghiệp

   - Bất động sản

   - Hợp đồng

   - Đàm phán

   - Giải pháp tranh chấp

   - Hôn nhân gia đình

 

Hội hành nghề:

 Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

 

Đào tạo:

    - Đại học Luật Hà Nội 1998

    - Học viện Tư pháp 2003

 

Kinh nghiệm làm việc:

    - Văn phòng luật sư Huy Nguyên

    - Văn phòng công chứng Đại Việt

    - Công ty luật Đại Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luật sư Ngô Thế Thêm

 

Chức vụ:

1. Trưởng phòng PR

2. Quản lý nghiệp vụ công chứng

 

Liên hệ:

 Tel:04 3747 8888

 Cell: 0933 668 166

Email: luatsungothethem@luatdaiviet.vn

 

Lĩnh vực chuyên môn:

    - Tranh tụng: Hình sự, Dân sự

    - Bất động sản

    - Thu hồi nợ

    - Tìm kiếm chứng cứ-Xác minh thông tin

    - Tài chính-Ngân hang

    - Doanh nghiệp

    - Hợp đồng

    - Công chứng

 

Hội hành nghề: 

 Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

 

Đào tạo:

 Đại học Luật Hà Nội 1998

 Học viện Tư pháp 2005

 

Kinh nghiệm làm việc:

 Công ty luật Đại Việt

 Văn phòng Công chứng Đại Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công chứng viên 

Bùi Văn Dòn

 

 Chức vụ:

Trưởng Văn phòng Công chứng Đại Việt

 

Liên hệ:

 Tel:04 3747 8888

 Cell: 09 484 222 00

 Email: buivandon@gmail.com

 

Lĩnh vực chuyên môn:

 Công chứng

 

Đào tạo:

    - Đại học Luật Hà Nội 1989

    - Học viện Tư pháp, Lớp Nghiệp vụ công chứng  2001

 

Kinh nghiệm làm việc:

    - Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

    - Phòng công chứng số 1, tỉnh Hòa Bình

    - Văn phòng công chứng Đại Việt 

 

III.       ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN TRONG DAIVIET GROUP

 

Luật sư Nguyễn Thị Thu Hiền

 

 

Chức vụ:

1. Trợ lý Ban Giám đốc

2. Trưởng phòng Đầu tư

3. Phó phòng Doanh nghiệp

 

Liên hệ:

Tel:04 3747 8888

Mobile: 098 301 8848

Email: thuhien@luatdaiviet.vn

thuhien.nt84@gmail.com

 

Lĩnh vực chuyên môn:

    - Giúp việc cho Ban Giám đốc

    - Tư vấn đầu tư, doanh nghiệp

    - Bất động sản

    - Hợp đồng

    - Đàm phán;

    - Giải pháp tranh chấp

    - Hôn nhân gia đình

    - Kinh doanh thương mại

 

Hội hành nghề:

Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

 

Đào tạo:

Đại học Quốc gia Hà Nội, khóa học 2003-2007

Học viện Tư pháp, tháng 6/2009

 

Kinh nghiệm làm việc:

    - CTCP Nam Bộ - Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội, năm 2006-2007

    - VPLS Hiệp và Cộng sự - Phan Văn Trường, Hà Nội, Việt Nam, năm                         2007

    - InvestConsult Group, 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, tháng5/2007-                       tháng 6/2009

    - Công ty Luật Dazpro, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội từ tháng                             7/2009 – Tháng 3/2010

    - VPLS Denco tháng 3/2010 – tháng 06/2010.

    - Daiviet Group, Công ty Luật Đại Việt từ 06/2010 đến nay 

Luật sư Nguyễn Thị Phượng

 

 

 

Chức vụ:

Trưởng phòng Dân sự

 

Liên hệ:

Tel:04 3747 8888

Cell: 0933 668 166

Email: nguyenthiphuonglawyer@yahoo.com.vn

 

Lĩnh vực chuyên môn:

      - Hôn nhân gia đình

      - Lao động

      - Đất đai

      - Hình sự

      - Các vấn đề dân sự có yếu tố nước ngoài

      - Hành chính

 

 

Hội hành nghề:

Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

 

Đào tạo:

      - Đại học Quốc gia, 1997

      - Học viện Tư pháp, 2003 

 

 

Kinh nghiệm làm việc:

      - Văn phòng luật sư Huy Nguyên

      - Công ty luật Đại Việt

 

Luật Sư  TRần Thị Thúy Hằng

 Chức vụ : Phó phòng dân sự 

 Liên hệ:

Tel:04 3747 8888

Cell: 0933 668 166

Email: luatsuhang@luatdaiviet.vn

 

Lĩnh vực chuyên môn:

       - Dân sự

       - Hôn nhân gia đình

       - Đất đai

       - Lao động

       - Các vấn đề liên quan đến yếu tố nước ngoài

      - Đàm phán

      - Hợp đồng

 

Hội hành nghề:

 Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

 

Đào tạo:

       Đại học Luật Hà Nội, 2001

       Học viện Tư pháp, 2007

 

Kinh nghiệm làm việc:

      - Văn phòng luật sư Huy Nguyên

      - Công ty luật Đại Việt 

   Luật sư  Đinh Vũ Hòa

 


Quyền Trưởng phòng Doanh nghiệp

 

Liên hệ:

 

Tel:04 3747 8888

Cell: 0933 668 166

Email: dinhvuhoa@gmail.com

 

Lĩnh vực chuyên môn:

      - Thương mại

      -  Doanh nghiệp

      -  Đấu thầu

      -  Đầu tư

      -  Dân sự

 

Hội hành nghề:

 Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

 

Đào tạo:

        Đại học Luật Hà Nội

        Học viện Tư pháp

  Khoa Luật thuộc trường Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Kinh nghiệm làm việc:

 

      Văn phòng luật sư Huy Nguyên

      Công ty luật Đại Việt 

 

 

 

Luật sư Vũ Thị Hiên

Liên hệ:

Tell: 04.37478888

Cell: 0933668166

Email: tancuong.hm@gmail.com

 

Lĩnh vực chuyên môn:

     - Thừa kế

     - Tranh chấp đất đai

     -  Hôn nhân và gia đình

     -  Nuôi con nuôi và kết hôn có yếu tố nước ngoài

     -  Tranh chấp hợp đồng

     -  Lao động

     -  Dân sự

     -  Hành chính

 

Hội hành nghề:

 Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

 

Đào tạo:

 Đại học luật Hà Nội 2002

 Học viện tư pháp 2007

Kinh nghiệm làm việc:

 Văn phòng luật sư Hoàng Long

 Công ty luật TNHH Đại Việt

 

website:www.luatdaiviet.vn

Luật sư Vũ Hải Lý

 

 

Chức vụ:

Trưởng Văn Phòng Luật sư  Huy Nguyên

Liên hệ:

Tell: 04.37478888

Cell: 0933668166

Email: haily@luatdaiviet.vn; hailynt1213@gmail.com

 

Lĩnh vực chuyên môn:

     - Thừa kế

     - Tranh chấp đất đai

     -  Hôn nhân và gia đình

     -  Nuôi con nuôi và kết hôn có yếu tố nước ngoài

     -  Tranh chấp hợp đồng

     -  Lao động

     -  Dân sự

     -  Hành chính

 

Hội hành nghề:

 Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

 

Đào tạo:

 Đại học luật Hà Nội 2002

 Học viện tư pháp 2007

Kinh nghiệm làm việc:

 Văn phòng luật sư Hoàng Long

 Công ty luật TNHH Đại Việt

 

Luật sư  Ngô Thị Lựu

 

Liên hệ:

Tel:04 3747 8888

Cell: 0933 668 166

Email: ngoluulawyer@gmail.com

 

Lĩnh vực chuyên môn:

       - Dân sự

       -  Hôn nhân gia đình

       -  Đất đai

       -  Lao động

 

Hội hành nghề:

 Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

 

Đào tạo:

        Đại học Luật Hà Nội

        Học viện Tư pháp

 

Kinh nghiệm làm việc:

 

      Văn phòng luật sư Huy Nguyên

      Công ty luật Đại Việt 

 

 

 

Luật sư  Trịnh Thúy Huyền

 

Chức vụ:

Chánh Văn phòng

 

Liên hệ:

Tel:04 3747 8888

Cell: 0933 668 166

Email: trinhthuyhuyen@gmail.com

 

Lĩnh vực chuyên môn:

       - Dân sự

       - Hôn nhân gia đình

       - Công chứng

       -  Hợp đồng

       -  Doanh nghiệp

 

Đào tạo:

        Đại học Luật Hà Nội

        Học viện Tư pháp

 

Kinh nghiệm làm việc:

 

       Văn phòng luật sư Huy Nguyên

       Văn phòng Công chứng Đại Việt

       Công ty luật Đại Việt 

 


 

Luật sư  Lê Hồng Huấn

 


Liên hệ:

Tel:04 3747 8888

Cell: 0933 668 166

Email: lehuan98@yahoo.com

 

Lĩnh vực chuyên môn:

       - Dân sự

       - Công chứng

       - Hợp đồng

 

Đào tạo:

 Đại học Luật Hà Nội, 2003

 Học viện Tư pháp, 2009

 

Kinh nghiệm làm việc:

       Công ty luật Đại Việt

       Văn phòng Công chứng Đại Việt

Chuyên viên pháp lý

 Hoàng Thu Hương  


Liên hệ:

Tel:04 3747 8888

Cell: 0933 668 166

Email: lotus4186@yahoo.com.vn

Lĩnh vực chuyên môn:

 

      - Dân sự

      - Công chứng

      - Hợp đồng

 

Đào tạo:

 Đại học Luật Hà Nội

 

Kinh nghiệm làm việc:

       Văn phòng công chứng Đại Việt

       Công ty luật Đại Việt

 

 Chuyên viên pháp lý

             Nguyễn Văn Nứa  


Liên hệ:

Tel:04 3747 8888

Cell: 0933 668 166

Email: nuahtp2004@yahoo.com

 

Lĩnh vực chuyên môn:

      - Dân sự

      - Công chứng

      - Hợp đồng

 

Đào tạo:

Đại học Luật Hà Nội

 

Kinh nghiệm làm việc:

       Văn phòng công chứng Đại Việt

       Công ty luật Đại Việt

 

Chuyên viên pháp lý

Đặng Thị Thu

 


Liên hệ:

Tel:04 3747 8888

Cell: 0933 668 166

Email: thudang88@gmail.com

 

Lĩnh vực chuyên môn:

      - Dân sự

      - Công chứng

      - Hợp đồng

 

Đào tạo:

Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội, 2005

 

Kinh nghiệm làm việc:

       Văn phòng công chứng Đại Việt

      Công ty luật Đại Việt

 

 

   


Liên hệ:

Tel:04 3747 8888

Cell: 0933 668 166

 

Lĩnh vực chuyên môn:

       - Thương mại

       - Doanh nghiệp

       - Tư pháp Quốc tế

       - Đầu tư

       - Dân sự

 

Đào tạo:

      Đại học Luật Hà Nội, 2010

Kinh nghiệm làm việc:

Công ty luật Đại Việt

   

 

 

 

 

 

Chuyên viên pháp lý

 Hoàng Hữu Hiển

 

 

Liên hệ:

Tel:  04 3747 8888

Cell: 0933 668 166

Email: hoanghuuhien@luatdaiviet.vn

 

Lĩnh vực chuyên môn:

 

     - Công chứng;

     - Dân sự;

     - Hôn nhân gia đình.

 

Đào tạo:

     - Đại Học Luật Hà Nội

     - Học viện Tư pháp

 

Kinh nghiệm làm việc:

     - Sở Tư pháp Bắc Giang

     - Văn phòng công chứng Đại Việt

     - Công ty Luật Đại Việt

 

 

   

 

Nhân viên kế toán

Vũ Thị Kim Cúc


Liên hệ:

Tel:  04 3747 8888

Email: vukimcucsotrans@gmail.com

 

Lĩnh vực chuyên môn:

 Kế toán

 

Đào tạo:

  Học viện Tài chính 2003

  Đại học Ngoại thương 2007

 

Kinh nghiệm làm việc:

 

  Văn phòng luật sư Huy Nguyên

  Văn phòng Công chứng Đại Việt

  Công ty luật Đại Việt 

 

 

 

  

 

Tham khảo các bài viết tư vấn báo dân trí của các luật sư:

(Dân trí)-Thủ tục chấm dứt hợp đồng do hết tuổi lao động - Thủ tục thành lập công ty cổ phần

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty TNHH - Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục mua bán, sát nhập doanh nghiệp - Thủ tục đơn phương xin ly hôn

(Dân trí)- Điều kiện việt kiều được mua nhà Việt Nam - Thủ tục giải thể doanh nghiệp

(Dân trí)- Thủ tục tặng, cho tài sản cho người thân -Thủ tục ly hôn với người nước ngoài

(Dân trí)- Điều kiện thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài -Thời hiệu khởi kiện về chia di sản thừa kế

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần - Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các doanh nghiệp Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần -Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

(Dân trí)-Thủ tục làm giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại -Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần - Chia tách thửa đất phải đảm bảo đủ các điều kiện nào?

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi tên công ty Trách nhiệm hữu hạn - Quyền chia thừa kế nhà đất

(Dân trí)-Thủ tục hủy bỏ hợp đồng công chứng - Quy định về trường hợp mất năng lực hành vi dân sự

Liên kết Xem thêm + trao đổi:

Là một trong những Công ty luật có đội ngũ Luật sư đông đảo và hoạt động trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi tư vấn và tham gia với vai trò luật sư, người đại diện khi khách hàng Ly hôn tư vấn các vấn đề liên quan tới  thủ tục ly hôn - ly hôn đơn phương Tranh chấp quyền nuôi con -  Phân chia tài sảnChúng tôi tham gia hoà giải và tư vấn.

Lĩnh vực đất đai, chúng tôi có các hoạt động tư vấn như:sang tên sổ đỏ , tư vấn luật đất đai ngoài ra lĩnh vực lao động, chúng tôi có các bài viết tư vấn luật lao động trên các phương tiện báo, website..

Lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư, chúng tôi có các luật sư giỏi tham gia Tư vấn đầu tư , tư vấn đầu tư nước ngoài tại việt nam là một hoạt động thu hút nguồn vốn đầu tư, vì vậy việc tư vấn tốt sẽ mang lại nhiều giá trị tư vấn luật đầu tư

Dịch thuật là một hoạt động bao gồm việc luận giải ý nghĩa của một đoạn văn trong một ngôn ngữ nào đó - văn nguồn - và chuyển sang một ngôn ngữ khác,  Dịch thuật công chứng

Dịch vụ kế toán , dịch vụ kế toán thuế phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dịch vụ kế toán doanh nghiệp phát triển ở các tp, dịch vụ kế toán tại Hà Nội, ngoài ra lĩnh vực thuế chúng tôi cũng nhận và tư vấn chuyên sâu: dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại hà nội , dịch vụ kế toán thuế tại hà nội, với nhiều năm tư vấn và thực hiện dịch vụ, chúng tôi đã phát triển, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, dịch vụ kế toán tại tphcm, cũng như dịch vụ kế toán tại đà nẵng. Các hoạt động như dịch vụ quyết toán thuếdịch vụ làm báo cáo tài chính.

Quản lý nhà hàngđào tạo quản lý nhà hàngkhoá học quản lý nhà hàng với sự hỗ trợ của Ban khởi nghiệp Quốc gia (VCCI), Công ty Refber Việt Nam và Công ty Giải pháp Nhân sự Việt Nam phối hợp với Trường Trung cấp nghề nấu ăn và nghiệp vụ khách sạn Hà Nội

Bạn muốn có một website để phục vụ kinh doanh, IT Việt Nam là đơn vị chuyên tư vấn, Thiết kế website: Tư vấn thiết kế website chuẩn SEO, hỗ trợ tư vấn tối ưu công cụ tìm kiếm: Google, Cốc Cốc, Bing... Với gói thiết kế website giá rẻ, chúng tôi tin rằng tất cả mọi người có thể sở hữu một website để kinh doanh.

Họ và tên
Email
Nội dung
Mã xác nhận
Web link
Đội ngũ luật sư, Công chứng viên
  • Luật Sư Nguyễn Thiều Dương
  • Luật Sư Phạm Xuân Dương
  • Công chứng viên Trần Thị Thúy Hằng
  • Công chứng viên Nguyễn Đăng Đính
  • Công chứng viên Trịnh Thị Phương Thanh
  • Luật sư Vũ Hải Lý
  • Công chứng viên Ngô Thị Vân