doc truyen tranh, danh ba website, sua cua cuon, sua cua cuon,
Hướng dẫn người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam Công ty luật TNHH Đại Việt Công ty luật TNHH Đại Việt Công ty luật TNHH Đại Việt
HỒ SƠ, GIẤY TỜ TRONG TRƯỜNG HỢP KHAI NHẬN THỪA KẾ NHÀ ĐẤT
HỒ SƠ, GIẤY TỜ TRONG TRƯỜNG HỢP KHAI NHẬN THỪA KẾ NHÀ ĐẤT

GIẤY TỜ KHAI NHẬN THỪA KẾ

GHI CHÚ

 

 

1

 

- Giấy tờ sở hữu đối với di sản không phải là bất động sản (số tiết kiệm…)

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất/giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

 

 

 

 

2

Giấy chứng tử của người chết

 

3

Giấy tờ chứng minh những người khai nhận thừa kế là người thừa kế hợp pháp:

- Di chúc (nếu có);

- Giấy tờ chứng minh quan hệ thừa kế theo pháp luật (giấy khai sinh, …)

 

4

Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người khai nhận thừa kế (Hộ chiếu, CMND phải rõ ràng không rách nát, tẩy xoá và còn thời hạn sử dụng )

 

5

Sổ Hộ khẩu của người khai nhận thừa kế

 

6

 Hợp đồng uỷ quyền ký khai nhận thừa kế/tặng cho/bán/chuyển nhượng (nếu có)

 

 

7

Giấy tờ khác có liên quan (nếu có)

 

 

 

Thủ tục:

- Ra 02 thông báo mở thừa kế để người khai nhận thừa kế mang về niêm yết tại UBND phường/xã 15 ngày;

- Hết 15 ngày UBND phường/xã xác nhận không có tranh chấp thì mang 01 bản thông báo đã có xác nhận của UBND phường/xã về văn phòng công chứng làm thủ tục khai nhận thừa kế.

 

 

*Lưu ý: Khách hàng có thể đưa trước hồ sơ phô tô để các chuyên viên tư vấn kiểm tra đủ điều kiện